«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Haapaveden kaupunki : Elintarvikkeet

16.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016685
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-389935

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Haapaveden kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0184872-4
Postadress:Tähtelänkuja 1
Postnummer:86600
Ort:Haapavesi
Land:Finland
Kontaktperson:Arja Mertala
Telefon:+358 447591221
E-post:arja.mertala@haapavesi.fi
Fax:+358 84591334
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.haapavesi.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Ylivieskan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0190557-3
Ort:84100 Ylivieska
Land:Finland
Kontaktperson:Eija Kangasoja
Telefon:+358 444883465
E-post:eija.kangasoja@ylivieska.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.ylivieska.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Nivalan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0186757-0
Ort:85501 Nivala
Land:Finland
Kontaktperson:Sirpa Peltomaa
Telefon:+358 403447244
E-post:sirpa.peltomaa@nivala.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.nivala.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kalajoen kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0185924-7
Ort:85100 Kalajoki
Land:Finland
Kontaktperson:Paula Kumpula
Telefon:+358 444691318
E-post:paula.kumpula@kalajoki.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.kalajoki.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Oulaisten kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0186852-2
Ort:86300 Oulainen
Land:Finland
Kontaktperson:Silja Ukonmurto-Pynnönen
Telefon:+358 505275883
E-post:silja.ukonmurto-pynnonen@oulainen.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.oulainen.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Haapajärven kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0209756-3
Ort:85801 Haapajärvi
Land:Finland
Kontaktperson:Riitta Heittokangas
Telefon:+358 444456252
E-post:riitta.heittokangas@haapajarvi.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.haapajarvi.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Merijärven kunta
Nationellt registreringsnummer:0186588-2
Ort:86220 Merijärvi
Land:Finland
Kontaktperson:Tuula Sievilä
Telefon:+358 444776260
E-post:tuula.sievila@merijarvi.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.merijarvi.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Sievin kunta
Nationellt registreringsnummer:0189615-2
Ort:85410 Sievi
Land:Finland
Kontaktperson:Eija Kangasoja
Telefon:+358 444883465
E-post:eija.kangasoja@ylivieska.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.sievi.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Alavieskan kunta
Nationellt registreringsnummer:0184674-5
Ort:85200 Alavieska
Land:Finland
Kontaktperson:Eija Kangasoja
Telefon:+358 444883465
E-post:eija.kangasoja@ylivieska.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.alavieska.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0210010-1
Ort:85501 Nivala
Land:Finland
Kontaktperson:Jatta Sauvula
Telefon:+358 401428602
E-post:jatta.sauvula@jedu.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.jedu.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/haapavesi

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/haapavesi?id=248379&tpk=88f5e609-0cd9-4cae-8895-118582294ffd
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Elintarvikkeet
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Livsmedel, drycker, tobak o.d. (15000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarvikehankinnat 2020-2024

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Teolliset elintarvikkeet
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Spannmålsprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter. (15600000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Pohjanmaa Kalajokilaakson alue.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Teollisten elintarvikkeiden hankinta Kalajokilaakson alueella

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pakasteet
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Diverse livsmedel. (15800000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Pohjanmaa Kalajokilaakson alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pakastetuotteiden hankinta

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Mehut
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Frukt- och grönsaksjuicer. (15320000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Pohjanmaa Kalajokilaakson alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Mehujen hankinta

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tuore leipä
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Brödprodukter, färska bakverk och kakor. (15810000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Pohjanmaa Kalajokilaakson alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tuoreen leivän hankinta

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Maito ja maitotaloustuotteet
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Mejeriprodukter. (15500000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Pohjanmaa Kalajokilaakson alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Maito ja maitotaloustuotteiden hankinta

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kalat
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Beredd och konserverad fisk. (15200000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Pohjanmaa Kalajokilaakson alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kalatuotteiden hankinta

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lihat
Del nr:
7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter. (15100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pohjois-Pohjanmaa Kalajokilaakson alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lihojen hankinta

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
7.10.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset tullaan ilmoittamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.8.2019
«« Tillbaka