«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Sansia Oy : Kymenlaakson Sähköverkko Oy /Sähköverkon asiantuntijapalvelut

16.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016682
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-391745

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Sansia Oy
Nationellt registreringsnummer:2364760-8
Postadress:Viestikatu 3, 3. krs.
Postnummer:70600
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Timo Hämäläinen
Telefon:+358 447182930
E-post:timo.hamalainen@sansia.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.sansia.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Nationellt registreringsnummer:2058585-1
Postnummer:47200
Ort:Elimäki
Land:Finland
E-post:esa.niemela@ksoy.fi
Nuts-kod:Etelä-Suomi (FI1C)
Allmän adress: (URL)http://www.ksoy.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kymenlaakson Sähköverkko Oy /Sähköverkon asiantuntijapalvelut
Referensnummer:
300089
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Konstruktion av elnät. (71323100-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kymenlaakson Sähköverkko Oy kilpailutti sähköverkon asiantuntijapalveluita koskevan palvelukokonaisuuden vuoden 2019 aikana siten, että uusi sopimus palveluntuottajan kanssa on voimassa 1.1.2020 alkaen. Kilpailutettava kokonaisuus pitää sisällään sähköasemien ja sähkönjakeluverkon rakennuttamista, valvontaa, turvallisuuskoordinointia sekä suunnittelua ja dokumentointia.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1114230 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Suomi (FI1C)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n verkkoalue Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen sekä Uudenmaan alueella.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kymenlaakson Sähköverkko Oy toteutti sähköasemien ja sähkönjakeluverkon rakennuttamista, työmaavalvontaa, turvallisuuskoordinointia sekä suunnittelua ja dokumentointia koskevien palveluiden hankinnan sopimuskaudelle, joka kattaa vuodet 2020 – 2021. Sopimukseen liittyy mahdollisuus kahden vuoden optiojaksoon molempien osapuolien hyväksynnällä.

Palveluihin sisältyy mm. seuraavia tehtäviä:

- Töiden suunnittelu ja tilaaminen

- Laskujen tarkastaminen

- Suunnitelmien tarkastus ja valvonta

- Työkohteiden valvonta

- Turvallisuuden koordinointi

- Dokumentointi Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n verkkotietojärjestelmään

- Verkostosuunnittelu

- Asiantuntijatyöt

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta on mahdollista jatkaa kahden vuoden optiojaksolla.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 093-225846

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
300089_1
Benämning på upphandlingen:
Kymenlaakson Sähköverkko Oy /Sähköverkon asiantuntijapalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Despro Engineering Oy
Nationellt registreringsnummer:2582048-6
Postadress:Rantatie 27
Postnummer:33250
Ort:Tampere
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@despro.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Internetadress:http://www.despro.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1114230.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1114230.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.8.2019
«« Tillbaka