«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU: Sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytettävä robottinavigointijärjestelmä ja sen röntgenlaite (kardiologia)

16.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016679
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-389936

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Anne Karlin-Vartiovaara
Telefon:+358 94711
E-post:anne.karlin-vartiovaara@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU: Sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytettävä robottinavigointijärjestelmä ja sen röntgenlaite (kardiologia)
Referensnummer:
HUS 195-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medicinsk utrustning. (33100000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

HUOM! TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ MARKKINAKARTOITUSTA JA TEKNISTÄ VUOROPUHELUA VARTEN: Sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytettävä robottinavigointijärjestelmä ja sen röntgenlaite (kardiologia) Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia, heidän tuote- ja palveluvalikoimaa sekä saada kattavasti tietoa mahdollista tarjouskilpailua varten. Tällä tietopyynnöllä ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä ilmoituksessa esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. HUS ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. HUS ei myöskään maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvausta. Tarkempi kuvaus ja osallistumiseen liittyvät ohjeet löytyvät kohdista II.2.4) Kuvaus hankinnasta ja VI.3) Lisätiedot.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Medicinsk utrustning. (33100000-1)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

HUSin Meilahden sairaalan HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen rytmihäiriöiden katetriablaatiohoidossa käytettävään toimenpidesaliin ollaan uusimassa laitteistoa. Tietopyynnön tavoitteena on saada tietoa rytmihäiriöiden katetriablaatiohoidossa käytettävistä robottiohjausjärjetelmistä ja niiden kanssa yhteensopivista kiinteistä röntgenlaitteista (lattia- tai kattokiinnitys), jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Ks. myös kohta VI.3) Lisätiedot.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
13.1.2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

HUOM! TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ MARKKINAKARTOITUSTA JA TEKNISTÄ VUOROPUHELUA VARTEN: Sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytettävä robottinavigointijärjestelmä ja sen röntgenlaite (kardiologia) HUSin Meilahden sairaalan HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen rytmihäiriöiden katetriablaatiohoidossa käytettävään toimenpidesaliin ollaan uusimassa laitteistoa. Tietopyynnön tavoitteena on saada tietoa rytmihäiriöiden katetriablaatiohoidossa käytettävistä robottiohjausjärjetelmistä ja niiden kanssa yhteensopivista kiinteistä röntgenlaitteista (lattia- tai kattokiinnitys), jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Ehdoton vaatimus robottiohjausjärjestelmälle on, että se on käytettävyydeltään, toiminnoiltaan ja turvallisuudeltaan vähintään saman tasoinen kuin tällä hetkellä käyttössä oleva Streotaxiksen Niobe magneettinavigointilaitteisto. Röntgenlaitteiston on oltava yhteensopiva sekä nykyisin käytössä olevan Niobe että uudemman Genesis magneettinavigointilaitteiston kanssa (tai mahdollisesti hankittavan uuden robottiohjausjärjestelmän kanssa). Pyydämme ilmoittamaan, voitteko toimittaa magneettinavigointiin tai muuhun tekniikkaan perustuvan elektrofysiologisten katetrien robottiohjausjärjestelmän ja sen kanssa yhteensopivan röntgenlaitteiston. Molempien laitteistojen on oltava uusia eikä vanhempaa teknologiaa edustavia kunnostettuja laitteistoja hyväksytä. Lisäksi laitteistojen on sovelluttava käytettäväksi toimenpidesalissa jo olevien järjestelmien kuten Abbotin Claris™ rekisteröintijärjestelmän, Biosense Websterin Carto™ elektroanatomisen kartoitusjärjestelmän sekä Sterotaxiksen Odyssey-Vision™ ja Odyssey Cinema™ ohjaus- ja tallennuslaitteiston kanssa. Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään vastaamaan ym. kysymykseen ja ilmoittamaan 28.8.2019 klo 12.00 mennessä halukkuudestaan osallistua markkinakartoitukseen. Ilmoitus ja yhteystiedot pyydetään lähettämään tietopyynnön yhteyshenkilölle sähköpostitse (sähköpostiosoite: anne.karlin-vartiovaara@hus.fi). Sähköpostiviestin aihe-kenttään pyydetään kirjoittamaan: "Tietopyyntö HUS 195-2019". Kiinnostuneille toimittajille lähetetään kysymyksiä, joiden perusteella on tarkoitus selvittää markkinoilla olevien röntgenlaitteiden ominaisuuksia ja yhteensopivuutta magneettinavigointilaitteiston kanssa sekä valmistajan tarjoamaa huoltopalvelua. Tällä tietopyynnöllä ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä tietopyynnössä esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. HUS ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole myöskään edellytys mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. HUS ei maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvausta.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.8.2019
«« Tillbaka