«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Väylävirasto : Hissiurakka Riihimäki

14.08.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016672
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 157-389232

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postnummer:00521
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Riitta Parviainen
Telefon:+358 295343034
E-post:riitta.parviainen@vayla.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vayla.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hissiurakka Riihimäki
Referensnummer:
VÄYLÄ/2495/02.01.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hissinstallationer. (45313100-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Urakka sisältää Riihimäen henkilöratapihan asemalaiturin 1. uuden hissin toimituksen ja asennustyöt valmiiksi valaistus-, ohjaus- ja käynnistys-laitteineen. Tähän hankintaan sisältyy optiona välilaitureiden 4-5 ja 7-8 hissien toimitus (yht. 2kpl) ja asennustyöt valmiiksi valaistus-, ohjaus- ja käynnistyslaitteineen, tarvittavat vanhojen hissien purkutyöt sekä kaikkien urakan hissien täyshuoltosopimus 2+8 vuoden ajalle toimitettaville laitteille. Huoltosopimuksen sisältö ja vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olvien hissien täyshuollon sopimusluonnoksessa, sekä sopimusohjelmassa. Huoltosopimus voidaan siirtää tai tehdä erikseen tarjouksen mukaisilla hinnoilla myös kunnossapito-organisaation kanssa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 191350.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hissinstallationer. (45313100-5)
II.2.3) Plats för utförande
Riihimäki (K694)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Urakka sisältää Riihimäen henkilöratapihan asemalaiturin 1. uuden hissin toimituksen ja asennustyöt valmiiksi valaistus-, ohjaus- ja käynnistys-laitteineen. Tähän hankintaan sisältyy optiona välilaitureiden 4-5 ja 7-8 hissien toimitus (yht. 2kpl) ja asennustyöt valmiiksi valaistus-, ohjaus- ja käynnistyslaitteineen, tarvittavat vanhojen hissien purkutyöt sekä kaikkien urakan hissien täyshuoltosopimus 2+8 vuoden ajalle toimitettaville laitteille. Huoltosopimuksen sisältö ja vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olvien hissien täyshuollon sopimusluonnoksessa, sekä sopimusohjelmassa. Huoltosopimus voidaan siirtää tai tehdä erikseen tarjouksen mukaisilla hinnoilla myös kunnossapito-organisaation kanssa. Option mukaiset työt korvataan tarjoajan toimittaman tarjouslomakkeella ilmoittamien optioita koskevien hintojen mukaan.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tähän hankintaan sisältyy optiona välilaitureiden 4-5 ja 7-8 hissien toimitus (yht. 2kpl) ja asennustyöt valmiiksi valaistus-, ohjaus- ja käynnistyslaitteineen, tarvittavat vanhojen hissien purkutyöt sekä kaikkien urakan hissien täyshuoltosopimus 2+8vuoden ajalle toimitettaville laitteille. Huoltosopimus voidaan siirtää tai tehdä erikseen tarjouksen mukaisilla hinnoilla myös kunnossapito-organisaation kanssa. Option mukaiset työt korvataan tarjoajan toimittaman tarjouslomakkeella ilmoittamien optioita koskevien hintojen mukaan.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 081-194100

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Hissiurakka Riihimäki

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kone Hissit Oy
Nationellt registreringsnummer:1904292-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:191350.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.8.2019
«« Tillbaka