«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Turun seudun puhdistamo Oy : Työmaajärjestelyt

14.08.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016667
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 157-386744

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun seudun puhdistamo Oy
Nationellt registreringsnummer:1774713-5
Postadress:Polttimonkatu 2
Postnummer:20100
Ort:TURKU
Land:Finland
Kontaktperson:Jarno Arfman
Telefon:+358 407126231
E-post:jarno.arfman@turku.fi
Nuts-kod:Turun seutu (S023)
Allmän adress: (URL)https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Työmaajärjestelyt
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7), Uthyrning (PA01-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen sekä muille asiakkailleen hyvälaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Puhdistamo vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta. (Lisätietoa tilaajasta löytyy nettisivuilta osoitteesta http://www.turunseudunpuhdistamo.fi.)

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputki liittyy nykyisin Turun kaupungin hulevesiviemäriin. Hulevesiviemärin kapasiteetti ylittyy aika ajoin ja lisäksi hulevesiviemärin käytön on arvioitu lisääntyvän tulevaisuudessa. Tästä syystä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta suunnitellaan rakennettavan uusi puhdistetun jäteveden poistoputki mereen. Poistoputken kapasiteetin tehostamisen yhteydessä rakennetaan myös uusi UV-desinfiointilaitos. (Ks. hankkeen esittelymateriaali: https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki.)

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Alhaisin tarjous / korkein tarjous joka on otettu huomioon 445217 EUR - 1377560 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tilaaja kilpailutti poistoputken kapasiteetin tehostamishankkeen työmaajärjestelyt. Hankintaan kuuluvat työmaa-alueen perustamiseen ja purkamiseen liittyvät palvelut asennuksineen (mm. vuokrattavat työmaaparakit, aidat, portit, kulunvalvontajärjestelmä ja muut pientarvikkeet). Lisäksi hankintaan kuuluu näiden tilojen ylläpitosiivous ja tarvittava kunnossapito.

Kilpailutuksella perustettiin yhden palveluntuottajan puitejärjestely. Tilaaja tekee hankintoja valitulta kumppanilta sopimuskauden aikana tarpeensa mukaan.

Puitejärjestely on voimassa niin kauan, kunnes poistoputken kapasiteetin tehostamishanke on saatu valmiiksi.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 075-177033

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Työmaajärjestelyt

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ramirent Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:2077956-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:445217 EUR - 1377560 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Hankintapäätös on annettu tiedoksi asianosaisille 20.5.2019. Muutoksenhakuaika on päättynyt.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.8.2019
«« Tillbaka