«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Väylävirasto : Mediaseuranta- ja media-analyysipalvelut

14.08.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016616
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 157-388633

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postnummer:00521
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Niko Hyppönen
E-post:niko.hypponen@vayla.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)https://www.vayla.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Mediaseuranta- ja media-analyysipalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Behandling av data. (72310000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on mediaseuranta ja media-analyysipalveluiden tuottaminen Väylävirastolle.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 100000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on mediaseuranta ja media-analyysipalveluiden tuottaminen Väylävirastolle. Mediaseuranta pitää sisällään kotimaisten toimituksellisten medioiden seurannan tilaajan määrittelemillä hakusanoilla, kuten Väylävirasto ja Väylä, joista toimitetaan kooste tilaajan määrittelemiin sähköpostiosoitteisiin. Mediaseurantapalveluun voidaan määritellä ja luoda erilaisia mediaseuranta- ja jakelulistoja eri hakusanoille. Hankintaan kuuluu pakollisina optioina: - media-analyysit ja - sosiaalisen median seuranta. Hankinnan kohteen yksityiskohtaiset vaatimukset on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatuvertailu toteutetaan "Hankinnan kohteen kriteerit" -välilehdellä esitettyjen perusteiden mukaisesti50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optio 1: Media-analyysit Optio 2: Sosiaalisen median seuranta

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 085-203913

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Mediaseuranta- ja media-analyysipalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Retriever Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:2770561-7
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:100000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:100000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.8.2019
«« Tillbaka