«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Business Finland Oy : Asiakaskuuntelu: asiakaskokemuksen kartoittaminen ja mittaaminen

13.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016600
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 156-385833

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Business Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:2725690-3
Postadress:PL 358
Postnummer:00181
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Juho Partanen
E-post:kilpailutus@businessfinland.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.businessfinland.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Valtion omistama osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Asiakaskuuntelu: asiakaskokemuksen kartoittaminen ja mittaaminen
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
FoU-rådgivning. (73200000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämän hankinnan tarkoitus on löytää kumppaneita, joilta voidaan hankkia palvelua asiakaskokemuksen kartoittamisen ja mittaamisen projekteihin. Tavoitteena on, että Business Finlandin eri yksiköt, toiminnot tai teemat voivat halutessaan syventää asiakasymmärrystä tietyltä osa-alueelta esimerkiksi tietyn asiakas- tai sidosryhmäjoukon kvalitatiivisella haastattelulla. Jokainen näistä toimeksiannoista on oma projekti, joista pyydetään tarjoukset valituilta kumppaneilta, projektien tullessa ajankohtaiseksi. Tämän kilpailutuksen tarkoituksena on muodostaa puitejärjestely kolmen (3) toimijan kanssa. Valitut toimittajat tuottavat Business Finlandille asiakaskokemuksen kartoittamiseen ja mittaamiseen liittyviä palveluja.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 250000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteellä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus).

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Projektipäällikön ja projektipäällikön varahenkilön kokemus ja osaaminen20
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Projektipäällikön haastattelu30
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Projektisuunnitelma20
Pris 30
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tarjouspyyntö sisältää option, joka mahdollistaa muiden Team Finland -verkoston organisaatioiden tilata palveluita tämän sopimuksen perusteella.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 081-193712

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Asiakaskuuntelu: asiakaskokemuksen kartoittaminen ja mittaaminen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:12
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:9
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:12
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Digitalist Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0865249-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Embassy of Design Oy
Nationellt registreringsnummer:2814342-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Pentagon Insight Oy
Nationellt registreringsnummer:2831992-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:250000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:250000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.8.2019
«« Tillbaka