«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Virtain kaupunki / Yhtenäiskoulu : Virtain kaupunki / Yhtenäiskoulu

16.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016547
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 158-389766

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Virtain kaupunki / Yhtenäiskoulu
Nationellt registreringsnummer:02063333-9
Postadress:PL 85
Postnummer:34801
Ort:Virrat
Land:Finland
Kontaktperson:Kirjaamo
Telefon:+358 3485111
E-post:kirjaamo@virrat.fi
Nuts-kod:Virrat (K936)
Allmän adress: (URL)www.virrat.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Virtain kaupunki / Yhtenäiskoulu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Suunnittelu ja toteutus

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 16659000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Virrat (K936)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Virrat

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Virtain kaupungin tavoitteena on suunnitella ja rakentaa innovatiivinen, älykäs ja muunneltavissa oleva oppimis- ja sivistysympäristö, jolla vaikutetaan siellä opiskelevien ja

opettavien tai toimivien henkilöiden turvallisuuteen, hyvin¬vointiin ja oppimismotivaatioon. Keskeisinä tavoitteina rakentamisessa ovat toimintolähtöisyys, joustavuus ja

oppilaskeskeisyys.

Tilat rakennetaan 0-9 luokkia varten. Oppilasmäärä on 500 oppilasta ja 50 esiopetuksen oppilasta.

Tilat suunnitellaan nykypäivän yhtenäiskoulun tarvitsemien moninaisten toimintojen tarpeisiin. Muun muassa digitalisoituminen opetuksessa on otettava suunnittelussa

huomioon.

Oppimisympäristö ei rajoitu vain sisätiloihin vaan jatkuu oleellisesti myös ulkotiloissa ja lähiympäristössä. Koululla järjestetään myös ilta- ja viikonlopputoimintaa, mikä on

huomioitava suunnittelussa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tilojen toiminnallisuus oppimisympäristönä10%
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Rakennuksen arkkitehtuuri ja soveltuvuus ympäristöön5%
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Piha- ja liikennealueiden toiminnallisuus ja turvallisuus2%
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tilaajan tarpeiden huomioiminen koko prosessin aikana5%
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus5%
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Rakennuksen energiatalous3%
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Takuuajan jatkaminen +2 vuotta3%
Pris 67%
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Konkurrenspräglad dialog

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 189-426159

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KVR-urakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Skanska Talonrakennus Oy
Nationellt registreringsnummer:1772433-9
Postadress:Verstaankatu 1
Postnummer:33100
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:16659000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:16659000 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.8.2019
«« Tillbaka