«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Tuusulan kunta : Tiehöylän hankinta

13.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016540
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 156-385005

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tuusulan kunta
Nationellt registreringsnummer:0131661-3
Postadress:Hyryläntie 16, PL 60
Postnummer:04301
Ort:Tuusula
Land:Finland
Kontaktperson:Jari Huttunen
Telefon:+358 403143711
E-post:jari.huttunen@tuusula.fi
Nuts-kod:Tuusula (K858)
Allmän adress: (URL)http://www.tuusula.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tiehöylän hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Fordon för vinterväghållning. (34143000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Tienhoitoon soveltuvasta tiehöylästä. Vaihdossa annetaan tiehöylä Veekmas FG2121si vm. 2005 ajotunnit 8 500h. Vaihtokoneen varusteet karheenlevitin ja etulevy tulevat vaihtokoneen mukana. Hankinnan arvona käytetään uuden koneen hankintahintaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 416350.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Tuusula (K858)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Runko-ohjatun tiehöylän hankinta. Vaihdossa annettaan tiehöylä Veekmas FG2121si.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 027-059586

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Tiehöylän hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Veekmas Oy
Nationellt registreringsnummer:FI0500069-1
Ort:Tolosenmäki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:416350.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.8.2019
«« Tillbaka