«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Jyväskylän Energia Oy : Kaukolämpöelementit ja niiden osat

12.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016514
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 155-383799

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Jyväskylän Energia Oy
Nationellt registreringsnummer:1071200-1
Postadress:Kivääritehtaankatu 6
Postnummer:40100
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Kontaktperson:Kimmo Järvinen
Telefon:+358 406532073
E-post:kimmo.jarvinen@jenergia.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.jyvaskylanenergia.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kaukolämpöelementit ja niiden osat
Referensnummer:
300114
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Fjärrvärmeledningar. (44163120-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Kaukolämpöelementtien ja osien hankinta

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1959806 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Jyväskylän Energia Oy pyytää tarjoustanne kaukolämpöelementeistä ja niiden osista tämän tarjouspyynnön erittelyn mukaisesti. Jyväskylän Energia Oy:n lisäksi sen tytäryhtiö Wiitaseudun Energia Oy on myös tilaajana tulevassa sopimuksessa

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 086-207893

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kaukolämpöelementit ja niiden osat

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Uponor Infra Oy
Nationellt registreringsnummer:2500176-3
Postadress:PL 21
Postnummer:65101
Ort:VAASA
Land:Finland
Telefon:+358 020129211
E-post:infofi@uponor.com
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Internetadress:http://www.uponor.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:2800000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1959806.04 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.8.2019
«« Tillbaka