«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Provincia Oy : KESKEYTYSILMOITUS Sähköinen toimeksiantokantaohjelmisto

09.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016429
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 154-380610

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Provincia Oy
Nationellt registreringsnummer:2516653-3
Postadress:Linjakatu 5
Postnummer:15100
Ort:Lahti
Land:Finland
Kontaktperson:Ulla Kukkonen
Telefon:+358 444356113
E-post:ulla.kukkonen@provincia.fi
Nuts-kod:Lahti (K398)
Allmän adress: (URL)http://www.provincia.fi/
Upphandlarprofil: (URL)http://www.provincia.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Julkisomisteinen osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Toimistopalvelut

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Sähköinen toimeksiantokantaohjelmisto
Referensnummer:
2019-014952
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on sähköinen toimeksiantokantaohjelmisto ensisijaisesti palkkahallinnon/henkilöstöhallinnon käyttöön.

Ohjelmiston tulee olla SaaS -pohjainen ja suomenkielinen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Lahti (K398)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on sähköinen toimeksiantokantaohjelmisto ensisijaisesti palkkahallinnon/henkilöstöhallinnon käyttöön. Henkilöstöhallinnossa käsitellään asiakkaiden toimeksiantoja sekä niihin liittyviä manuaalisia työtehtäviä (puheluita n. 20 000 kpl/v ja sähköpostia 16 000 kpl/v, transaktiomäärä yhteensä noin 35 000 - 40 000 kpl/vuosi)

Ohjelmiston tulee olla SaaS -pohjainen. Ohjelmiston tulee olla suomenkielinen.

Hankinnassa esitetyt lukumäärät ovat arvioita, eivätkä ne sido hankintayksikköä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Referenssit40 %
Pris 60 %
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optiona on mahdollisuus laajentaa tiketöintiä ja sähköisiä lomakkeita palkkahallinnon ulkopuolelle.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 132-324506

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTETTY

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun soveletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Lainsäädännön esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Nyt kyseessä olevassa hankinnassa hankintayksikkö on havainnut tarjouspyynnön olevan puutteellinen tarjoajaa koskevien vaatimusten kohdalta. Tarjoajia koskevan vaatimuksen puutteellisuus johtaa todennäköisesti siihen, että hankintayksikkö ei voi saada tavoitteensa mukaista palvelua hankinnan päätteeksi ja puute on suuruudeltaan sellainen, että sitä ei voi korjausilmoituksella korjata. Tästä johtuen hankintayksikkö on päättänyt keskeyttää hankinnan.

Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.8.2019
«« Tillbaka