«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia : TIETOPYYNTÖ: Kutsu markkinavuoropuheluun - Kemikaaliton siivous

09.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016417
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 154-379959

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Nationellt registreringsnummer:0502454-6
Postadress:PL 77700
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
Kontaktperson:Matti Hissa
Telefon:+358 468515060
E-post:matti.hissa@omnia.fi
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Allmän adress: (URL)https://www.omnia.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ: Kutsu markkinavuoropuheluun - Kemikaaliton siivous
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Städning. (90910000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Omnian kaikessa toiminnassa vahvistetaan kestävän tulevaisuuden mukaisia tavoitteita. Yhtenä osa-alueena perinteisen siivouksen rinnalle ja mahdollisesti kokonaan korvaana menetelmänä Omnia kartoittaa kemikaalittoman siivouksen mahdollisuuksia. Tarkoituksena on hankkia siivousta palveluna perinteisen siivouksen tapaan, mutta täysin kemikaalittomana. Niin ikään hankintayksikkö on kiinnostunut kartoittamaan mahdollisuuksia omatoimisen siivouksen järjestämisestä kemikaalittomalla menetelmällä esimerkiksi omissa keittiöissä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ilmoitetaan tarjousasiakirjoissa varsinaisen hankintailmoituksen yhteydessä.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
3.2.2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö/ilmoitus markkinakartoituksesta, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan mahdollista kilpailutusta. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja käynnistää avoin vuorovaikutusprosessi hankintayksikön ja potentiaalisten palveluntuottajien välillä sekä käydä läpi vaihtoehtoisia näkemyksiä sekä ratkaisuehdotuksia hankintayksikön vastaavan ratkaisun toteuttamiseksi. Markkinakartoituksella hankintayksikkö pyytää esittelemään minkälaisia ratkaisuja, palvelukokonaisuuksia ja palveluntarjoajia markkinoilla on oppilaitoskiinteistöjen kemikaalittomaan siivoukseen, jossa kestävä kehitys on palveluntuottamisen keskiössä. Tämä markkinakartoitus on myös kutsu saapua mahdollista kilpailutusta koskevaan tarjoajakohtaiseen tilaisuuteen. Tapaamiset järjestetään 7. – 8.10.2019 osoitteessa Lehtimäentie 1 D, 02770 Espoo. Pyydämme kiinnostuneita ilmoittautumaan tarjoajakohtaiseen tilaisuuteen lähettämällä viesti otsikolla "Omnia - kemikaaliton siivous" osoitteeseen matti.hissa@omnia.fi 9.9.2019 klo 13.00 mennessä. Viestistä tulee ilmetä yrityksen ja henkilön yhteystiedot, kenen kanssa sovitaan tarkempi tapaamisaika. Tilaisuuteen ilmoittautuneille toimitetaan etukäteen asialista tilaisuudessa käsiteltävistä asioista ja kysymyksistä. Tietopyyntöä/markkinakartoitusta varten luovutetut vastaukset ja niiden liitteet eivät ole julkisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Pyydämme kuitenkin, että merkitsette suojattavien dokumenttien yläviitteeseen asiakirjaluokaksi luottamuksellinen. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla ja tarjouskilpailu voidaan jättää kokonaan toteuttamatta. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyynnön tekemisestä tai mahdollisiin esittelytilaisuuksiin osallistumisesta.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.8.2019
«« Tillbaka