«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Ålands landskapsregering : Kalciumklorid 2019-2022

09.08.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016353
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 154-379717

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Ålands landskapsregering
Nationellt registreringsnummer:0145076-7
Postadress:PB 1060
Postnummer:22111
Ort:Mariehamn
Land:Finland
Telefon:+358 4573450747
E-post:marten.broman@regeringen.ax
Nuts-kod:Ahvenanmaa (FI2)
Allmän adress: (URL)http://www.regeringen.ax
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kalciumklorid 2019-2022
Referensnummer:
ÅLR 2018/10260
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägsalt. (34927100-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Ålands landskapsregering, vägunderhållsenheten begär anbud på inköp och leverans av Kalciumklorid ( CaCl2) för dammbindning av grusvägar.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 450500 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägsalt. (34927100-2)
II.2.3) Plats för utförande
Ahvenanmaa (FI2)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ålands landskapsregering, vägunderhållsenheten begär anbud på inköp och leverans av Kalciumklorid ( CaCl2) för dammbindning av grusvägar.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 018-037724

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Kalciumklorid 2019-2022

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
8.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:TETRA Chemicals Europe Oy
Nationellt registreringsnummer:1882596-7
Postadress:PL 551
Postnummer:67701
Ort:KARLEBY
Land:Finland
Telefon:+35 8408410470
E-post:sjyrkka@tetrachemicals.com
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:450500 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Marknadsdomstolen
Postadress:Banbyggarvägen 5
Postnummer:00520
Ort:Helsingfors
Land:Finland
Telefon:+358 29-5643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 29-5643314
Internetadress:http://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.8.2019
«« Tillbaka