«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Sansia Oy : Kiinteistöissä (Sakky, Savonia) tehtävien sähkö- ja kaapelointitöiden korjaus-/muutostöiden tekeminen tuntitöinä Pohjois-Savossa

08.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016342
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 153-378026

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Sansia Oy
Nationellt registreringsnummer:2364760-8
Postadress:PL 2000, Viestikatu 3
Postnummer:70600
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Mika Eskelinen
Telefon:+358 447182919
E-post:mika.eskelinen@sansia.fi
Nuts-kod:Pohjois-Savo (FI1D2)
Allmän adress: (URL)http://www.sansia.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Savon koulutuskuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1852679-9
Ort:Kuopio
Land:Finland
E-post:kirjaamo@sakky.fi
Nuts-kod:Pohjois-Savo (FI1D2)
Allmän adress: (URL)https://www.sakky.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Nationellt registreringsnummer:2629463-3
Ort:Kuopio
Land:Finland
E-post:savonia@savonia.fi
Nuts-kod:Pohjois-Savo (FI1D2)
Allmän adress: (URL)http://portal.savonia.fi/amk
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yleinen agentuuri

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kiinteistöissä (Sakky, Savonia) tehtävien sähkö- ja kaapelointitöiden korjaus-/muutostöiden tekeminen tuntitöinä Pohjois-Savossa
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader. (50710000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sansia Oy pyyti tarjousta Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän puolesta (myöhemmin tilaaja) tilaajienn omistamissa kiinteistöissä tehtävien sähkö- ja kaapelointitöidenkorjaus- ja muutostöiden tekemisestä tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimus on määräaikainen kolmen (3) vuoden ajan. Toimintaympäristönä ovat pääasiassa oppilaitokset eli ammattikorkeakoulut ja ammattiopistot ja isoimmat työt aikataulutetaan koulujen loma-ajoille. Hankinta jaetaan kolmeen osaan, joihin valitaan kolme (3) tasavertaista sopimustoimittajaa. Sopimus koskee sopimusaikana toteutettavia pieniä tai urakkalaskennan kannalta epämääräisiä työsuorituksia.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 350000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Sähkö- ja kaapelointitöiden korjaus-ja muutostyöt, Kuopio ja Siilinjärvi
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader. (50710000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Savo (FI1D2)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kuopio

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pyydetty tarjousta Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän puolesta (myöhemmin tilaaja) tilaajan omistamissa kiinteistöissä tehtävien lähinnä korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekemisestä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Osatarjoukset ovat mahdollisia. Kilpailutus on jaettu kolmeen osaan, jokainen alue erikseen: Kuopio/Siilinjärvi, Varkaus ja Iisalmi. Jokaiseen osaan valitaan kolme (3) toimijaa erikseen kuvatun mukaisesti. Ei etusijajärjestystä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Sähkö- ja kaapelointitöiden korjaus-ja muutostyöt, Iisalmi
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader. (50710000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Savo (FI1D2)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Iisalmi

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pyydetty tarjousta Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän puolesta (myöhemmin tilaaja) tilaajan omistamissa kiinteistöissä tehtävien lähinnä korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekemisestä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Osatarjoukset ovat mahdollisia. Kilpailutus on jaettu kolmeen osaan, jokainen alue erikseen: Kuopio/Siilinjärvi, Varkaus ja Iisalmi. Jokaiseen osaan valitaan kolme (3) toimijaa erikseen kuvatun mukaisesti. Ei etusijajärjestystä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Sähkö- ja kaapelointitöiden korjaus-ja muutostyöt, Varkaus
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader. (50710000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Savo (FI1D2)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Varkaus

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pyydetty tarjousta Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän puolesta (myöhemmin tilaaja) tilaajan omistamissa kiinteistöissä tehtävien lähinnä korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekemisestä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Osatarjoukset ovat mahdollisia. Kilpailutus on jaettu kolmeen osaan, jokainen alue erikseen: Kuopio/Siilinjärvi, Varkaus ja Iisalmi. Jokaiseen osaan valitaan kolme (3) toimijaa erikseen kuvatun mukaisesti. Ei etusijajärjestystä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 061-141762

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Sähkö- ja kaapelointitöiden korjaus-ja muutostyöt, Kuopio ja Siilinjärvi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Job Kiinteistötekniikka Oy
Nationellt registreringsnummer:2295210-9
Ort:Leppävirta
Land:Finland
Nuts-kod:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Are Oy
Nationellt registreringsnummer:0989493-6
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Sähkö ja Poltin Hannu Rasi
Nationellt registreringsnummer:1184371-6
Ort:Pöljä
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:350003.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Sähkö- ja kaapelointitöiden korjaus-ja muutostyöt, Iisalmi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Job Kiinteistötekniikka Oy
Nationellt registreringsnummer:2295210-9
Ort:Leppävirta
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:ISS Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:0906333-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Caverion Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:0146519-2
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:350000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Sähkö- ja kaapelointitöiden korjaus-ja muutostyöt, Varkaus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Caverion Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:0146519-2
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:ISS Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:0906333-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Job Kiinteistötekniikka Oy
Nationellt registreringsnummer:2295210-9
Ort:Leppävirta
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:350000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 103643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 103643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.8.2019
«« Tillbaka