«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Helsingin kaupunginkanslia : Fysioterapiapalveluiden hankinta Helsingin kaupungin työterveysliikelaitokselle

08.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016308
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 153-378376

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunginkanslia
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Krista-Marilla Foudila
E-post:krista.foudila@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Fysioterapiapalveluiden hankinta Helsingin kaupungin työterveysliikelaitokselle
Referensnummer:
H002-19, Dnro HEL 2019-000120
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Sjukgymnasttjänster. (85142100-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin kaupungin työterveysliikelaitos (myöhemmin Työterveys Helsinki tai tilaaja) järjestää yhteistyössä kaupunginkanslian hankinnat ja kilpailuttaminen -tiimin kanssa tarjouskilpailun Työterveys Helsingin asiakkaiden tarvitsemista fysioterapiapalveluista. Asiakkaat ovat Helsingin kaupungin ja sen tytäryhtiöiden henkilöstöä. Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon (hankintalain liite E, 1-4).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 400000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Sjukgymnasttjänster. (85142100-7)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on fysioterapiapalveluiden osto Työterveys Helsingin asiakkaille. Ostettavat fysioterapiapalvelut ovat osa työterveyshuollon sairaanhoitoa. Työterveys Helsinki tuottaa ennaltaehkäisevät työfysioterapiapalvelut omana toimintanaan. Fysioterapiapalvelun tilaus tapahtuu Työterveys Helsingin tekemällä lähetteellä ja maksusitoumuksella. Fysioterapialähetteiden määrä vuosittain on noin 2 500 kpl. Arvio perustuu vuoden 2018 lähetteiden kokonaismäärään. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimukseen sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden pituista optiokautta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 040-091478

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
H002-19
Benämning på upphandlingen:
Fysioterapiapalveluiden hankinta Helsingin kaupungin työterveysliikelaitokselle

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Fysios Oy
Nationellt registreringsnummer:0194099-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:400000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
7.8.2019
«« Tillbaka