«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Väylävirasto : Vt 3 Hämeenkyrön ohikulkutie, hankintakonsultti

08.08.2019 09:38
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016303
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Väylävirasto
FO-nummer 1010547-1
Enhet som ansvarar för avtalet/upphandlingen eller företrädare för den upphandlande enheten Tampereen toimipiste
Kontaktperson Akseli Nurmi
Postadress PL 33
Postnummer 00521
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358295343134
E-postadress akseli.nurmi@vayla.fi
Typ av upphandlande enhet
Statlig myndighet
Enhet för samordnad upphandling
Ja

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänster

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Vt 3 Hämeenkyrön ohikulkutie, hankintakonsultti
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
VÄYLÄ/5035/02.01.01/2019
Beskrivning av upphandlingen

Vt 3 Hämeenkyrön ohikulkutie ST/STk hankkeen hankintakonsultin tehtävät.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Hämeenkyrö (K108)
Avtalets totala värde
95280 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn TV INFRACONSULTING SERVICE OY
FO-nummer 2446129-0
Postadress Sepänkatu 20
Postnummer 90100
Postanstalt Oulu
Land Finland
E-postadress tuomas.vulli@infracon.fi
Telefon +358 405957440
Webbadress (URL) www.infracon.fi

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Suorahankinta perustuu hankintalain 40 § 2 pykälään. Teknisestä tai yk-sinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi to-teuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta

Suorahankinta on tehty neuvottelemalla hankinnan kohteesta ja sisällös-tä sekä hinnasta ja muusta sisällöstä hyväksi koetun palveluntuottajan kanssa.

Infracon Oy on vast'ikään toiminut vastaavassa tehtävässä Väyläviras-ton 'Vt 4 Kirri-Tikkakoski STk' hankinnassa. Nyt kyseessä oleva hankinta on hyvin samankaltainen kuin Vt 4 Kirri-Tikkakoski, johtuen tiesuunnitel-man iästä (2009) sekä tietomallin puutteesta. Näistä puutteista johtuen toteutusmuodoksi on valittu STk-malli. Valitulla toimijalla on kokemus kahdesta STk-hankkeesta. Toistaiseksi Väylävirastolla on kokemusta STk-hankkeista verrattaen vähän (4-5 kpl). Kirri-Tikkakosken kehitysvai-heesta saadut kokemukset ovat tehokkaasti hyödynnettävissä ja tuovat etua hankkeen kilpailutukseen.

Hankintakonsultin tehtävät näissä hankkeissa ovat samanlaiset. Valitun toimijan kokemus suunnittele- ja toteuta -urakkamuodosta sekä suunnit-tele- ja toteuta -urakkamuodosta kehitysvaiheen kanssa hyödyttää mer-kittävästi onnistuneen hankinnan toteuttamisessa. Lisäksi valitun toimi-jan laaja-alainen kokemus LVR-periaatteista ja tietomallinnuksen hyödyn-tämisestä ST-hankkeissa takaa onnistuneen kehitysvaiheen läpiviennin.

Valitulla toimijalla on mahdollisuus perehtyä hankkeeseen Väyläviraston projektipäällikön kanssa samanaikaisesti ottaen huomioon vuoden 2019 toisen lisätalousarvion aikataulun. Hankkeen valmistelun aikataulun mu-kaan markkinavuoropuhelu toteutuu elokuussa 28.8.2019. Valitulla toimi-jalla on mahdollisuus sovittaa yhteen resurssit ja perehtyä hankkeeseen Väyläviraston projektipäällikön kanssa samanaikaisesti. Hanke sisältyy eduskunnan hyväksymään v. 2019 2. lisätalousarvioon, jota sovelletaan 8.7.2019 lukien. Hankkeen valmisteluaikataulun mukainen urakoitsijoiden markkinavuoropuhelu toteutuu 28.8.2019.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka