«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Rikosseuraamuslaitos : Vanginkuljetus

08.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016278
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 153-378009

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Rikosseuraamuslaitos
Nationellt registreringsnummer:0312081-7
Postadress:Lintulahdenkuja 4
Postnummer:00530
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Pekka Keskinen
E-post:hankinnat.rise@om.fi
Fax:+029 5665440
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.rikosseuraamus.fi/fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vanginkuljetus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transportförmedling. (63520000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Rikosseuraamuslaitos (Rise) Tilaajana kilpailuttaa Rise:n tarpeiden mukaan varustellulla linja-autolla toteutettavan vankikuljetuspalvelun. Vankikuljetuspalvelu sisältää vankien ja vankien henkilökohtaisten tavaroiden kuljettamisen toimittajan asettamalla ajoneuvokalustolla, jota kuljettaa Palveluntuottajan asettama henkilö. Kilpailutuksen tavoite on solmia sopimus Rikosseuraamuslaitoksen ja Palveluntuottajan kanssa, joka hoitaa vankikuljetukset luotettavasti maanteitse siten, että tuotettu vankikuljetuspalvelu palvelee Rise:lle annettuja tehtäviä sekä tulostavoitteita. Vankien kuljetus on suoritettava ilman tarpeetonta viivytystä lyhintä ja tarkoituksenmukaisinta tietä käyttäen. Pyhä- ja juhlapäivien aikana vankeja kuljetetaan vain pakottavista syistä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 445120.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Turun vankilasta Länsi- ja Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarkempi kuvaus hankinnasta löytyy hankinta-asiakirjoista.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 055-127188

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Vanginkuljetus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:6
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Linjaliikenne Muurinen Oy
Nationellt registreringsnummer:1639474-5
Postadress:Autokatu 11
Postnummer:20380
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:445120.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Laskutus tapahtuu sähköisellä laskutuksella, sopimuksen ehtojen mukaisesti.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
7.8.2019
«« Tillbaka