«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Sansia Oy : Henkilöstövuokrauspalvelut

07.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016240
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 152-375367

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Sansia Oy
Nationellt registreringsnummer:2364760-8
Postadress:PL 2000, Viestikatu 3
Postnummer:70600
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Jani Ronkainen
Telefon:+358 447182914
E-post:jani.ronkainen@sansia.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://www.sansia.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Servica Oy
Nationellt registreringsnummer:2947618-4
Ort:Kuopio
Land:Finland
E-post:info@servica.fi
Nuts-kod:Kuopion seutu (S112)
Allmän adress: (URL)http://www.servica.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Siilinjärven kunta
Nationellt registreringsnummer:0172718-0
Ort:Siilinjärvi
Land:Finland
E-post:kirjaamo@siilinjarvi.fi
Nuts-kod:Pohjois-Savo (FI1D2)
Allmän adress: (URL)http://www.siilinjarvi.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yleisagentuuritoiminta

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Henkilöstövuokrauspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Förmedling av personal, även tillfälligt anställda. (79620000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Servican vuokratyövoimapalvelun hankinta pääasiassa lyhytaikaisten ja akuuttien sijaisuuksien hoitoon ja ennalta arvaamattoman lyhytaikaisen työvoiman tarpeen täyttämiseen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 3533000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Förmedling av personal, även tillfälligt anställda. (79620000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kuopion seutu (S112)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Servican vuokratyövoimapalvelun hankinta pääasiassa lyhytaikaisten ja akuuttien sijaisuuksien hoitoon ja ennalta arvaamattoman lyhytaikaisen työvoiman tarpeen täyttämiseen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 067-157350

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Henkilöstövuokrauspalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:SOL Henkilöstöpalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:0673342-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Staffpoint Oy
Nationellt registreringsnummer:2492090-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Sublog Oy
Nationellt registreringsnummer:2277501-8
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Staffmill Oy
Nationellt registreringsnummer:2788419-2
Ort:Varkaus
Land:Finland
Nuts-kod:Varkaus (K915)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Personalhuset Staffing Group Oy
Nationellt registreringsnummer:2305308-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Hazana Oy/VMP Group
Nationellt registreringsnummer:1552028-7
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Kairest Oy
Nationellt registreringsnummer:2925337-8
Ort:Kajaani
Land:Finland
Nuts-kod:Kajaani (K205)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:3533000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:3533000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
7.8.2019
«« Tillbaka