«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä : JÄTTEEN SIIRTOKULJETUKSET RIIKINVOIMA OY:LLE

07.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016193
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 152-375360

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1744356-1
Postadress:Viestitie 2
Postnummer:87700
Ort:Kajaani
Land:Finland
Kontaktperson:Esa Kumpulainen
Telefon:+358 447100059
E-post:esa.kumpulainen@ekokymppi.fi
Nuts-kod:Kajaani (K205)
Allmän adress: (URL)http://www.ekokymppi.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
JÄTTEEN SIIRTOKULJETUKSET RIIKINVOIMA OY:LLE
Referensnummer:
220738
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Avfallstransport. (90512000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta sisältää jätteen kuljettamisen Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitokseen Leppävirralle ja purkamisen vastaanottobunkkeriin.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 720000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kajaani (K205)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87900 Kajaani

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kuljetettava poltettava jäte sisältää pääsääntöisesti yhdyskuntajätettä ja murskattua rakennusjätettä sekä teollisuuden jätteitä soveltuvin osin. Vuosittain kuljetettavan jätteen määrä on noin 12 000 tonnia. Massatiedot perustuvat tilastotietoihin sekä kokemuksiin, mutta eivät ole tilaajia sitovia. Teräskontissa kuljetetun jätteen toteutunut keskiominaispaino on ollut vuoden 2018 aikana 272 kg/m³. Mikäli tilaajan pyynnöstä joudutaan kuljettamaan ominaispainoltaan kevyempää alle 250 kg/m³ jätettä, käytetään takuuhintana kuljetukselle 250 kg/m³ nimellistila-vuushintaa. Kuljetuksen kokonaishinta saadaan nimellistilavuuspainon, nimellisti-lavuuden ja tarjotun tonnihinnan tuloa (0,250 t/m³ x n m³ x n €/t). Nämä erikoista-paukset tulee käydä ilmi kuljetuslaskusta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 023-050570

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
JÄTTEEN SIIRTOKULJETUKSET RIIKINVOIMA OY:LLE

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:8
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ksk yhtiöt Oy
Nationellt registreringsnummer:26406842
Postadress:Hämeentie 26
Postnummer:87850
Ort:Paltaniemi
Land:Finland
E-post:kskyhtiot@gmail.com
Nuts-kod:Kajaani (K205)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:720000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:720000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Postadress:Viestitie 2
Postnummer:87700
Ort:Kajaani
Land:Finland
E-post:eero.piirainen@ekokymppi.fi
Internetadress:http://www.ekokymppi.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.8.2019
«« Tillbaka