«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 - Keskialueen liikennejärjestelyt

06.08.2019 12:48
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016188
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
FO-nummer 0679480-9
Kontaktperson Soile Juusola
Postadress Kajaanintie 50
Postnummer 90029
Postanstalt OYS
Land Finland
E-postadress oys2030@ppshp.fi
Webbadress (URL) http://www.ppshp.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 - Keskialueen liikennejärjestelyt
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
248429
Beskrivning av upphandlingen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyysi tarjouksia keskialueen liikennejärjestelyiden toteuttamisesta. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus Hilma-palvelussa 29.5.2019 ja hankinta-asiakirjat olivat saatavilla Hilma-ilmoituksen yhteydessä. Hankintamenettely oli avoin. Määräaikaan 17.6.2019 ei saatu yhtään tarjousta. Mikäli hankintailmoituksen perusteella ei ole tullut yhtään tarjousta, voi hankintayksikkö aloittaa suorahankintamenettelyn valitsemansa toimittajan kanssa. Edellytyksenä on, että tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta ja että toimittaja täyttää tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa asetetut vaatimukset.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Oulu (K564)
Avtalets totala värde
474692.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Säävälät Oy
FO-nummer 0948097-9
Postadress Laitakarintie 22
Postnummer 90850
Postanstalt Martinniemi
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankinta suoritetaan suorahankintana, koska hankintayksikön 29.5.2019 päivättyyn kansalliseen hankintailmoitukseen 2019-012160 ei saatu yhtään tarjousta.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka