«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Painatuspalvelut

07.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016187
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 152-374894

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Hannele Paasonen
E-post:hannele.paasonen@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Painatuspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tryckning och tillhörande tjänster. (79800000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä ilmoitus on tietopyyntö, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnöllä HUS kartoittaa markkinoita mahdollisesti myöhemmin toteutettavaa painatuspalveluiden kilpailutusta varten. HUS ei sitoudu toteuttamaan hankintaa tämän tietopyynnön perusteella. HUS voi myös muuttaa hankinnan sisältöä lopullisessa tarjouspyynnössä, eivätkä tietopyynnön yhteydessä esitetyt kuvaukset sido HUSia. Ohjeet tarkemman kuvauksen saamiseksi sekä markkinavuoropuhelun läpivienti on kuvattu kohdissa II.2.4 ja VI.3.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on painatuspalvelut ja siihen liittyvät palvelut. Tuotteet voivat olla perinteisessä tai digitaalisessa muodossa. Hankintaan voivat kuulua mm.; • pienpainotuotteet (esim. käyntikortit, kutsut, lomakkeet) • julkaisut/ taitot (esim. esitteet, vuosikertomukset, henkilöstölehdet) • tulosteet (mustavalko-, väri- ja suurkuvatulosteet). • mahdollinen graafinen suunnittelu • postituspalvelut

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
16.9.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tietopyyntö. Kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittamaan 21.8.2019 klo 16.00 mennessä halukkuudestaan osallistua markkinakartoitukseen sähköpostitse osoitteeseen hannele.paasonen@hus.fi. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "Painatuspalvelut sekä yrityksen nimi". Ilmoittautumisen yhteydessä toivomme, että yritys toimittaa alla pyydetyt selvitykset erillisillä liitteillä: - Yleiskuvaus yrityksen toiminnasta ja resursseista - Selvitys siitä kuinka laajasti yrityksellä on käytettävissä erilaisia ympäristöystävällisiä materiaaleja sopimuksen käsittäville tuotteille. Onko ympäristömerkkiä ja ympäristöjärjestelmää? - Selvitys yrityksen käytössä olevasta laatujärjestelmästä - Selvitys tarjouspyynnön tuotevalikoiman valmistuslaitteista- ja -menetelmistä - Selvitys yrityksen verkkokaupasta ja sen käytettävyydestä HUS arvioi määräajassa saatujen vastausten ja vastausmäärän perusteella tarvetta kutsua määräajassa vastauksen lähettäneet yritykset hankintaa koskevaan neuvotteluun. HUS voi myös toimittaa tietopyyntöön määräajassa vastanneille yrityksille hankintaan liittyvää lisätietoa tai lisäkysymyksiä kirjallisesti. Jos HUS päättää järjestää neuvottelut, kutsutaan niihin kaikki tietopyyntöön määräajassa vastanneet yritykset. Myös mahdolliset kirjalliset lisätiedot toimitetaan sähköpostitse kaikille tietopyyntöön määräajassa vastanneille yrityksille. Mahdollisten neuvottelujen ja/tai lisäkysymysten tarkoituksena on muokata tarjouspyyntöä siten, että HUS voi saada mahdollisessa hankinnassa laadukkaita ja kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisia tarjouksia, sekä turvata tarjoajille tasapuoliset mahdoillisuudet osallistua tarjouskilpailuun. HUS voi myös oman arvionsa perusteella päättää, ettei neuvotteluita järjestetä tai lisäkysymyksiä toimiteta. Mahdolliset neuvottelut järjestetään 27.8-6.9.2019 välisenä aikana. Neuvottelut pidetään suomen kielellä. Riippumatta siitä, järjestetäänkö neuvotteluja tai toimitetaanko lisäkysymyksiä, HUS ilmoittaa kaikille tietopyyntöön määräajassa vastanneille yrityksille tietopyyntöprosessin päättymisestä. Samalla HUS ilmoittaa sen hetkisen näkemyksensä mahdollisen tarjouskilpailun järjestämisestä ja aikataulusta.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.8.2019
«« Tillbaka