«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Keskusrikospoliisi : Toimitussopimus analyysilaitteiden toimittamisesta

07.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016182
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 152-374719

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Keskusrikospoliisi
Nationellt registreringsnummer:0245434-8
Ort:Vantaa
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Allmän adress: (URL)https://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Valtion keskushallintoviranomainen
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Toimitussopimus analyysilaitteiden toimittamisesta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Detektions- och analysutrustning. (38430000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on kahden (2) huumaus- ja lääkeainetutkimuksiin tarkoitetun kaasukromatografi massaspektrometrin, yhden (1) huumaus- ja lääkeainetutkimuksiin tarkoitetun kaasukromatografiliekki ionisaatiodetektorin, yhden (1) palavien nesteiden jäämäanalytiikka tutkimuksiin tarkoitetun kaasukromatografiliekki ionisaatiodetektorin sekä yhden (1) huumaus- ja lääkeainetutkimuksiin tarkoitetun nestekromatografi diodirividetektorin toimittaminen ja asentaminen Asiakkaan tiloihin. Hankintaan sisältyy lisäksi laitteiden käyttökoulutus ja LIMS-laiteliittymän vaatimien muutoksien tekeminen sekä laitteen takuuaikana suoritettavat määräaikaishuollot laitevalmistajan huolto-ohjelman määrittämässä laajuudessa sisältäen tarvittavat varaosat sekä muut tarvikkeet. Hankinnan kohteena on lisäksi toimitussopimuksella toimittavien laitteiden ylläpito sekä kulutustavarat ja niiden toimittaminen sekä asiakaspalvelu. Hankinnan kohteeseen sisältyy myös laitteen ohjelmiston ohjelmointia. Ks. II.2.4).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 366897.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kromatografer. (38432200-4)
Masspektrometer. (38433100-0)
Spektrometrar. (38433000-9)
Analysapparatur. (38432000-2)
Gaskromatografer. (38432210-7)
Reparation och underhåll. (50000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Vantaa (K092)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Ks. II.1.4).

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankintaan sisältyy lisäksi optiona seuraavat hankinnat: • enintään kolme (3) kappaletta huumaus- ja lääkeainetutkimuksiin tarkoitettua kaasukromatografi massaspektrometriä, • enintään kaksi (2) kappaletta palavien nesteiden jäämäanalytiikka tutkimuksiin tarkoitettua kaasukromatografi massaspektrometriä ja • enintään kaksi (2) kappaletta palavien nesteiden jäämäanalytiikka tutkimuksiin tarkoitettua kaasukromatografiliekki ionisaatiodetektoria. Jos asiakas ottaa käyttöön toimitussopimuksen 5 luvussa mainittuja optioita, optioina hankittavat laitteet lisätään ylläpitosopimuksen piiriin.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 072-169834

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Toimitussopimus analyysilaitteiden toimittamisesta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Agilent Technologies Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:1553618-2
Ort:ESPOO
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:366897.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Ylläpitosopimus analyysilaitteille

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Agilent Technologies Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:1553618-2
Ort:ESPOO
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:366897.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Kohdissa II.1.7) ja V.2.4) ilmoitettu arvo on toimittajan tarjouksen kokonaisvertailuhinta.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Keskusrikospoliisi
Ort:Vantaa
Land:Finland
E-post:kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
Internetadress:https://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.8.2019
«« Tillbaka