«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Espoon kaupunki : Hiekoitussepelin puhdistus- ja jälkikäsittelypalvelu

08.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016181
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 153-378119

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:010263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
E-post:hankinta@espoo.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)www.espoo.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hiekoitussepelin puhdistus- ja jälkikäsittelypalvelu
Referensnummer:
5250/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster. (90000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjousta hiekoitussepelin puhdistus- ja jälkikäsittelypalvelusta. Tilaaja hankkii keräämälleen hiekoitussepelille puhdistus- ja jälkikäsittelypalvelua. Palvelun lopputuotoksena on tarkoitus syntyä puhdistettua hiekoitussepeliä, jota voidaan käyttää hiekoituksessa uudelleen.

Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1400000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Granulat, stenflis, stenpulver, bokad sten, grus, krossad sten, stenblandningar, sandblandningar och övrig ballast. (14212000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Palvelu toteutetaan samassa osoitteessa, johon tilaaja kuljettaa puhdistamattoman hiekoitussepelin. Tilaaja nostaa ja kuljettaa kaduilta ja teiltä puhdistamatonta hiekoitussepeliä vuosittain noin 5 000 000–7 000 000 kiloa. Palvelu tulee tuottaa vedettömästi tai niin, että palveluntuottaja järjestää suljetun vesijärjestelmän hiekoitussepelin puhdistusta varten. Hiekoitussepelin puhdistuspaikalla ei ole käytettävissä vesipistettä, eikä alueelle voi laskea vettä. Palveluntuottaja vastaa hiekoitussepelin puhdistus- ja jälkikäsittelypalvelun prosesseista puhdistamattomasta ja läjitetystä hiekoitusepelistä puhdistettuun ja läjitettyyn hiekoitussepeliin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 247-569605

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Hiekoitussepelin puhdistus- ja jälkikäsittelypalvelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Resources Recycling Technology Oy
Nationellt registreringsnummer:2269788-1
Ort:00640 Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1400000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.8.2019
«« Tillbaka