«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Espoon kaupunki : Venepuuntien asumisyksikön asumispalvelut

08.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016178
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 153-378397

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:010263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
E-post:hankinta@espoo.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)www.espoo.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Venepuuntien asumisyksikön asumispalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Social omsorg för handikappade. (85311200-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjousta Venepuuntien asumisyksikön asumispalveluista. Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteessä 2. Palvelukuvaus.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Espoon kaupunki valitsee kilpailutuksen perusteella yhden (1) palveluntuottajan ja yhden (1) varatoimittajan.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 8110000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on ympärivuorokautinen tuki asumiseen ja elämiseen Espoon ja Kauniaisten kaupungin vaikeavammaisille/kehitysvammaisille henkilöille Venepuuntiellä sijaitsevaan Villa Huvi -asumisyksikköön. Palvelu tuotetaan Aspa-säätiön rakennuttamassa

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 243-556684

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Venepuuntien asumisyksikön asumispalvelut,

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27.2.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Aspa Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:1998395-9
Ort:00700 Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:8110000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.8.2019
«« Tillbaka