«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Espoon kaupunki : RPA palvelu- ja kehityskumppanuus Espoon kaupungille

08.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016169
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 153-378116

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0101263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
E-post:hankinta@espoo.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)www.espoo.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
RPA palvelu- ja kehityskumppanuus Espoon kaupungille
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupungin (myöhemmin tilaaja) tavoitteena on hankkia ohjelmistorobotiikan (RPA) palvelu- ja kehityskumppani, joka mahdollistaa RPA-ratkaisujen kehityksen tilaajalle. Hankinnan kohteena on RPA- palvelukokonaisuus, joka sisältää ohjelmistorobotiikan ohjelmiston sekä kehitys- ja ylläpitopalvelut. Valittava toimittaja toimii myös tilaajan ensisijaisena RPA-kehityskumppanina, jonka avulla Espoon kaupungin eri toimialojen prosesseja voidaan tehostaa ja automatisoida.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 5800000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarkempi kuvaus hankinnan kohteena olevasta RPA-palvelusta on nähtävissä tarjouspyynnön liitteessä 1, Hankinnan kohteen kuvaus.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tarjouspyynnössä ilmoitettu sopimuksen aloituspäivä on arvio. Sopimus astuu voimaan sopimuksen allekirjoitushetkellä.

Espoon kaupunki tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden (1) palveluntuottajan ja yhden (1) varatoimittajan.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Hinta30
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Laatu70
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankintasopimusta voidaan sopimuskauden aikana laajentaa hankinnan kohteeseen liittyvillä lisäpalveluilla ja lisäosilla.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 229-524154

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
RPA palvelu- ja kehityskumppanuus Espoon kaupungille

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
7.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Digital Workforce Services Oy
Nationellt registreringsnummer:2704792-5
Ort:00180 Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:5800000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.8.2019
«« Tillbaka