«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala : TIETOPYYNTÖ: Kauppapalvelujen hankinta

13.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016121
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 156-385224

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 6000
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Ilkka Paukkunen
E-post:ilkka.paukkunen@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)https://www.hel.fi/helsinki/fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ: Kauppapalvelujen hankinta
Referensnummer:
HEL 2019-004969
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hemkörning av varor. (85312200-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

TIETOPYYNTÖ. Kyseessä on tietopyyntö mahdollisille palveluntarjoajille. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö eikä tietopyyntöön vastaaminen ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tällä ilmoituksella ei vielä pyydetä tarjouksia vaan tämä vuoropuhelu on osa tulevan hankinnan valmistelua. Tämän tietopyynnön tarkoitus on tehdä markkinakartoitusta, jossa selvitetään ja tarkennetaan mahdolliseen tulevaan hankintaan liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja.

HILMA-järjestelmässä on rajoitus merkkien määrässä, joten tietopyyntöä ei voida kokonaisuudessaan julkaista tässä ilmoituksessa.

Kiinnostuneita tarjoajia pyydetään pyytämään tarkemmat tietopyyntöasiakirjat hankinta-asiantuntija Ilkka Paukkuselta sähköpostitse: ilkka.paukkunen@hel.fi

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala valmistelee kauppapalvelujen kilpailutusta ja kerää tietoa myöhemmin julkaistavaa tarjouspyyntöä varten.

Kotihoito järjestää kauppapalveluja asiakkaille, jotka eivät itse kykene asioimaan kaupassa tai järjestämään kauppa-asioiden hoitamista. Suunnitteilla olevan hankinnan kohteena ovat kauppapalvelut koko Helsingin alueella.

Kysymyksessä on käyttöoikeussopimus, jossa Palveluntuottaja saa tulomuodostuksensa palvelun loppukäyttäjinä olevilta asiakkailta perittävistä maksuista.

Varsinainen kilpailutus on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2019 syksyllä. Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden muuttaa tässä tietopyynnössä ilmoitettua aikataulua ja toteutussuunnitelmaa. Tämä tietopyyntö ei velvoita Helsingin sosiaali- ja terveystoimialaa kilpailuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla tai ottamaan kilpailutuksessa huomioon tietopyynnön julkaisemisen perusteella saatuja ehdotuksia tai vastauksia.

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Vastaukset tietopyyntöön pyydetään toimittamaan 30.8.2019 klo 16 mennessä kirjallisena sähköpostitse osoitteeseen: ilkka.paukkunen@hel.fi . Selvyyden vuoksi pyydän merkitsemään vastaussähköpostin otsikkokenttään: ”Vastaus tietopyyntöön: kauppapalvelut”

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.8.2019
«« Tillbaka