«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Raahen kaupunki : Raahen kaupungin Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakka

06.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016110
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 151-371616

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Raahen kaupunki
Nationellt registreringsnummer:1791817-6
Postadress:Rantakatu 50
Postnummer:92100
Ort:Raahe
Land:Finland
Kontaktperson:Leena Räsänen
Telefon:+358 408303041
E-post:leena.rasanen@raahe.fi
Nuts-kod:Raahe (K678)
Allmän adress: (URL)http://www.raahe.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Raahen kaupungin Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakka
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Raahen kaupunki pyytää KVR-urakkatarjouksia Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakasta. Rakennushanke käsittää Vihannin koulukeskuksen kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. Tavoitteellinen hyötyneliö mitoitus on 7 m2/käyttäjä (450 lasta). Suurin hyväksyttävä poikkeama 7 m2/käyttäjä (lapsi) on 15 %. Hyötyneliöt lasketaan RT-kortin laskentatapaa käyttäen. Tarjouspyynnön mukaisesti tehdään valitun toimijan kanssa KVR-urakkasopimus. Tarjoukset on toimitettava 27.4.2018 klo 12.00 mennessä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 7162000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Raahen seutu (S174)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakasta. Työt suoritetaan KVR-urakkana, johon sisältyvät seuraavat tehtävät ja työt: - kokonaissuunnittelu - rakennustekniset työt - LVIA-tekniset työt - sähkötekniset työt Tarjoajan tulee ottaa suunnitelmissa huomioon mahdollisesti myöhemmin rakennettava ja kilpailutettava erillinen urakka liikuntatiloista (2-vaihe). Toteutustavaksi urakkakilpailun perusteella KVR-urakka (kts. kohta "Päätöksenteon perusteet). KVR-urakka suoritetan kokonaishintaurakkana ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. KVR-urakkakohde rahoitetaan leasingrahoituksella. Leasingrahoitusmallissa, urakoitsija ja rahoittaja solmivat keskenään rakennuttamissopimuksen, joka täydentää Raahen kaupungin ja urakoitsijan välistä urakkasopimusta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta40
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu 60
Pris hinta 40 ja laatu 60
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 044-095348

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Raahen kaupungin Vihannin kaupunginosan koulukeskuksen rakennusurakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Temotek Oy
Nationellt registreringsnummer:10113957
Postadress:Teknlogiantie 4 F
Postnummer:90590
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Internetadress:http://www.temotek.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:7162000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:7162000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.8.2019
«« Tillbaka