«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Espoon kaupunki : Espoon kaupungin L3 alueen siivouksen, kiinteistönhoidon ja vahtimestaripalveluiden hankinta

07.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016107
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 152-375213

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:101263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
E-post:hankinta@espoo.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)www.espoo.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Espoon kaupungin L3 alueen siivouksen, kiinteistönhoidon ja vahtimestaripalveluiden hankinta
Referensnummer:
4358/02.08.00/2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Städning. (90910000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjousta Espoon kaupungin Espoonlahden ja Soukan ympäristön (myöhemmin myös L3-alue) siivous-, kiinteistönhoito- ja vahtimestaripalveluista. Palveluita suoritetaan L3-alueella sijaitsevissa tilaajan omistamissa tai vuokraamissa kiinteistöissä, esimerkiksi kirjastossa, paloasemalla sekä päiväkodeissa ja kouluissa. Kaikissa kohteissa ei ole tarvetta kaikille kolmelle palvelulle.

Tarkemmat kohteet ovat tarjouspyynnön liitteessä 5 Tarjouslomake.

Tarkemmat kuvaukset eri palveluista ovat tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus. Tarjojan tulee myös tutustua tarjouspyynnön liitteeseen 1.1 Kohteiden näyttöaikataulu.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 12000000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontraktsbasis. (70330000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Palveluntuotannon aloittaminen:

Kiinteistönhoidon palvelutuotanto alkaa 1.7.2019. Siivouspalveluiden palvelutuotanto tullaan aloittamaan porrastetusti Tilaajan kanssa yhdessä sovittavalla tavalla. Siivouspalveluiden palvelutuotannon tulee olla otettu haltuun viimeistään 31.8.2019. Vahtimestaripalveluiden palvelutuotanto alkaa 1.8.2019. Tarjoajille annettavat tunnukset lähtötietoja varten:

Tarjoajille annetaan tunnukset tilaajan käyttämään huoltokirjaohjelmaan (Granlund Manager) ja heidän tulee käydä tutustumassa sieltä löytyviin tietoihin. Tunnuksia voi hakea osoitteesta: siivous@espoo.fi Viestin otsikkokenttään tulee kirjoittaa "L3-alueen kilpailutus tunnusten pyyntö". Tilaaja myöntää tunnuksia tarjoajille allekirjoitettua salassapitositoumusta vastaan, joka on tarjouspyynnön liitteenä 1.3 Salassapitositoumus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Lisähankintamahdollisuudet sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 223-510646

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Espoon kaupungin L3 alueen siivouksen, kiinteistönhoidon ja vahtimestaripalveluiden hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Lassila & Tikanoja Oyj
Nationellt registreringsnummer:1680140-0
Ort:00380 Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:12000000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.8.2019
«« Tillbaka