«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Lohjan kaupunki : Kauppatorin alueen kumppanuushaku

05.08.2019 13:44
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016096
Anbudsansökningar 21.10.2019 klo 15.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Lohjan kaupunki
FO-nummer 1068322-0
Kontaktpersoner Tapio Ruutiainen
Gatuadress Karstuntie 4
Postnummer 08100
Postanstalt Lohja
Land Finland
Telefon +35844 3743793
E-postadress kauppatori2019@lohja.fi
Webbadress (URL) http://www.lohja.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lohja?id=248300&tpk=8ceb426b-fa4b-4d53-a9e5-dd1770b9e1b8
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Projekttävling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kauppatorin alueen kumppanuushaku
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
248300
Kort beskrivning av upphandlingen

Kehitettävä kauppatorin alue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa. Lohjan kaupunki hakee nyt kehittämiskonseptia ja kumppaneita alueen suunnitteluun ja toteutukseen. Tarkoituksena on tehdä asemakaavan muutos alueella. Tavoitteena on rakentaa kohdealueelle keskustan osayleiskaavan mukaisesti monipuolinen ja tehokas kokonaisuus, joka koostuu kauppakeskustyyppisistä liiketiloista, kaupallisista ja muista palveluista, muista toimitiloista sekä keskusta-asunnoista. Kokonaisuuden laajuus ja mitoitus ovat avoimet ja alueen asemakaavat muutetaan kumppanien valintaa seuraavan yhteissuunnittelun pohjalta.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Nej
Huvudföremål
Huvudordlista
Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster. (71240000-2)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Innovationspartnerskap
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Tarjouspyynnön liitteissä

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Tarjouspyynnön liitteissä

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
21.10.2019 15.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka