«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupunginkanslia / Talous- ja suunnitteluosasto / Hankinnat ja kilpailuttaminen : Rakennuspiirustusten kopiointi - ja tulostuspalvelut oheistuotteineen

06.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016092
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 151-373236

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunginkanslia / Talous- ja suunnitteluosasto / Hankinnat ja kilpailuttaminen
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Minna Vinni
E-post:minna.vinni@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Rakennuspiirustusten kopiointi - ja tulostuspalvelut oheistuotteineen
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tryckning och tillhörande tjänster. (79800000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut oheistuotteineen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2500000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut oheistuotteineen. Tavoitteena on valita yksi palveluntuottaja. Rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalveluiden tuottaminen oheistuotteineen käsittää mm. rakennuspiirustusten ja muiden tarvittavien asiakirjojen/kuvien kopioimiseen ja skannauksen sekä digitaalisten kuvien tulostamisen. Lisäksi mm. erikoistyöt, laminnoinit, sidonnat taitot ym. jälkikäsittelyt sekä tulosteiden/kopioiden toimituspalvelut ja noudot.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 080-179241

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Rakennuspiirustusten kopiointi - ja tulostuspalvelut oheistuotteineen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Grano Oy
Nationellt registreringsnummer:2197935-0
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2500000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.8.2019
«« Tillbaka