«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Oulun kaupunki : Puitejärjestely suunnittelupalvelut vuosille 2020 - 2021 ennakkoilmoitus

05.08.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016067
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 150-369826

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Oulun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0187690-1
Postadress:Solistinkatu 2
Postnummer:90140
Ort:Oulu
Land:Finland
Kontaktperson:Ville Laitinen
Telefon:+358 503045954
E-post:ville.laitinen@ouka.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)http://www.ouka.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=244672&tpk=f7a2b55e-769b-4325-a040-df354d500240
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Puitejärjestely suunnittelupalvelut vuosille 2020 - 2021 ennakkoilmoitus
Referensnummer:
OUKA/6639/02.08.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster. (71240000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tilapalvelut kilpailuttaa seuraavat suunnittelualat syksyllä 2019: Arkkitehti- ja pääsuunnittelu, tietomallikoordinointi, rakennesuunnittelu, LVIAK_suunnittelu, sähkösuunnittelu geosuunnittelu liikenne-, piha- ja vihersuunnittelua Tehtävät liittyvät kaupungin korjausrakentamismäärärahalla ja ylläpitomäärärahoilla toteutettaviin korjaus- ja kunnossapito ja korvausinvestointihankkeisiin Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen hallinnoimissa kiinteistöissä. Tässä tiedotetaan ennakkoon tulevasta suunnittelupalvelujen tarjouspyynnöstä. Ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Ennakkoilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta tai hankintamenettelystä ovat alustavia. Ilmoitetut tiedot eivät ole hankintayksikköä sitovia mahdollisessa hankintamenettelyssä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta sisältää Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen kunnossapitotöiden, investointihankkeiden ja hankesuunnitelmien suunnittelua. Suunnittelutehtäviin voi sisältyä, viitesuunnittelua sekä rakennushistoriaselvitysten ja rakennusinventointien tekemistä. Suunnittelupalvelun puitejärjestely on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka, tilaajan optio 1+1 vuosi. Tilaaja pidättää oikeuden teettää ennen yllä mainitun sopimuskauden alkua aloitetut työt sekä keskeneräiset jatkohankkeet aiemmin kyseiseen tehtävään valitulla suunnittelijalla. Puitesopimuksella tilattavien suunnittelutehtävien koko voi vaihdella pienistä EU-kynnysarvon ylittäviin hankkeisiin. Jokaisesta toimeksiannosta tehdään erillinen hankekohtainen tilaus. Suunnittelutehtäviin valitaan aina tehtävän kannalta sopivin ja hyväksytyistä sopimustoimittajista kaupungin kannalta kulloinkin kokonaistaloudellisesti edullisin, jolloin otetaan huomioon soveltuvat referenssit.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
2.9.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Työt edellytetään tehtäväksi voimassa olevien lakien, asetusten ja määräysten sekä hyvän suunnittelutavan mukaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Suunnittelun tulee täyttää työturvallisuuslaissa 738/2002 ja asetuksessa VNa426/04 sille asetetut vaatimukset. Työmailla käydessään henkilöstöllä tulee olla työturvallisuuslain 364/2013 § 52 mukainen veronumerolla varustettu tunniste.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.8.2019
«« Tillbaka