«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Väylävirasto : Asema-alueiden hoito alueella 6; Uusikaupunki – Turku – (Toijala), Turku – (Karjaa)

05.08.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016054
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 150-371286

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postnummer:00521
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Eero Liehu
Telefon:+358 293543894
E-post:eero.liehu@vayla.fi
Nuts-kod:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Allmän adress: (URL)https://www.vayla.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Asema-alueiden hoito alueella 6; Uusikaupunki – Turku – (Toijala), Turku – (Karjaa)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontraktsbasis. (70330000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Laituri-, asema- ja piha-alueiden sekä kiinteistöjen ja huoltoteiden hoito ja kunnossapito ajalle 9/2019 -3/2022 alueella 6, joka käsittää Rantaradan liikennepaikat Karjaalta Turkuun , Turku Toijala radan liikennepaikat sekä Turku -Uusikaupunki radan liikennepaikat tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1366019.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Rataosat Karjaa -Turku, Turku- Toijala ja Turku- Uusikaupunki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Laituri-, asema- ja piha-alueiden sekä kiinteistöjen ja huoltoteiden hoito ja kunnossapito ajalle 9/2019—3/2022. Valitulta urakoitsijalta on edellytetty, että urakoitsijalla on tähän toimeksiantoon soveltuva Rala-pätevyys. Tämän lisäksi urakoitsijalta on edellytetty, että urakoitsijalla on ollut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana yksi (1) suoritettu toimeksianto, joka pääosiltaan vastaa toimeksiantoa teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien vaatimusten osalta. Toimeksiannon arvon on oltava yli 200 000 EUR vuositasolla. Edellisten lisäksi urakoitsijalta on edellytetty, että urakoitsijan tai ilmoitetun alihankkijan tulee olla toteuttanut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana vähintään yksi (1) hoitourakka erittäin vaativalla alueella, joka on sisältänyt ulko-alueiden hoitoa ja jossa turvallisuuden ja infran tai vastaavan käytettävyyden kannalta tulee olla yhteydessä infran tai vastaavan käytöstä vastaavaan kolmanteen osapuoleen työn aloittamiseksi sekä päättämiseksi

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Alustava palvelusuunnitelma 20
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta80
Pris 80%
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta sisältää kahden (2) vuoden option ajalle 1.9.2022—31.3.2024.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tarjouspyyntöön liittyvät muut asiakirjat ja hoitoalueiden ja huoltoteiden kartat ovat ladattavissa Väyläviraston internet-sivujen kautta osoitteesta https://vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/kaynnissa

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 043-099270

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Asema-alueiden hoito alueella 6; Uusikaupunki – Turku – (Toijala), Turku – (Karjaa)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Infraroad Oy
Nationellt registreringsnummer:1983050-6
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Turun seutu (S023)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1366019.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1366019.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen sekä asiakirjaluettelossa 28.2.2019 mainittuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on viittauksia lainsäädäntöön viranomaismääräyksiin, ohjeisiin ja asiakirjoihin, jotka ovat tarpeellisia tarjouksen tekemisessä. Lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, ohjeita ja kaikkia asiakirjoja ei ole liitetty tarjouspyyntöasiakirjoihin, vaan ne on tarjoajan itse hankittava. Tilaajan ohjeet löytyvät Väyläviraston verkkosivuilta osoitteesta https://julkaisut.vayla.fi/pdf7/rautatieohjeet_web.pdf Sähköisesti noudettavat hankekohtaiset tarjouspyyntöasiakirjat on tallennettu internetiin osoitteeseen www.vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/kaynnissa Tarjoajalla on mahdollisuus tehdä maastokatselmuksia valittuihin kohteisiin laskenta-aikana. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa alustava palvelusuunnitelma sekä täydentää tarjouspyynnön liitteet 4, 5 ja 6.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.8.2019
«« Tillbaka