«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupungin asunnot Oy : Energiatodistusten laadintapalvelu

05.08.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-016009
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 150-370658

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin asunnot Oy
Nationellt registreringsnummer:2379058-6
Postadress:Viipurinkatu 2
Postnummer:00510
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Tarja Ahlfors
Telefon:+358 957674914
E-post:tarja.ahlfors@hekaoy.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hekaoy.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Helsingin kaupungin tytäryhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Energiatodistusten laadintapalvelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Konsulttjänster för energibesparing. (71314300-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta koskee hankintayksikön 250 asuinkiinteistön energiatodistusten laadintaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 67250.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) 250 asuinkiinteistön energiatodistusten laadinta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ett dynamiskt inköpssystem har installerats

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 062-144204

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Energiatodistusten laadintapalvelu

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:5
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Vahanen Monitoring Services Oy
Nationellt registreringsnummer:2911977-7
Postadress:Linnoitustie 5
Postnummer:02600
Ort:ESPOO
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:67250.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.8.2019
«« Tillbaka