«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Oulun kaupunki : Hengitysvajauspotilaan ympärivuorokautinen kotisairaanhoitopalvelu ja siihen kiinteästi liittyvät tukipalvelut

02.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015985
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 149-368195

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Oulun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0187690-1
Postadress:PL 27 (Torikatu 10 A)
Postnummer:90015
Ort:Oulun kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Suvi Nuutinen
Telefon:+358 447036883
E-post:suvi.nuutinen@ouka.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)http://www.ouka.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hengitysvajauspotilaan ympärivuorokautinen kotisairaanhoitopalvelu ja siihen kiinteästi liittyvät tukipalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vård i hemmet. (85141210-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Oulun kaupunki/hyvinvointipalvelut (jatkossa tilaaja) pyytää tarjoustanne hengitysvajauspotilaan ympärivuorokautisen kotisairaanhoitopalvelun ja siihen kiinteästi liittyvien tukipalveluiden tuottamisesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyynnön perusteella laaditaan puitesopimus, joka kattaa Oulun kaupungin alueen hengitysvajauspotilaiden hoidon. Arvioitu potilasmäärä on n. 0-4 potilasta vuosittain. Potilaat ovat pääsääntöisesti lapsipotilaita.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 4000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Oulun kaupungin alue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hengitysvajauspotilaan ympärivuorokautisen kotisairaanhoitopalvelun ja siihen kiinteästi liittyvien tukipalveluiden tuottaminen puitejärjestelynä, johon otetaan mukaan 1-3 palveluntuottajaa. Hankittavaan palveluun katsotaan kuuluvaksi kokonaisvaltainen, suunnitelmallinen hoito ja valvonta potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti ympärivuorokautisesti, pääsääntöisesti potilaan kotona. Potilasvalinta ja hoitokriteerien määrittely tapahtuu kokonaisuudessaan tilaajan toimesta. Palveluntuottaja kokoaa potilaan hoitotiimin ja aloittaa toiminnan erikseen tilaajan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimuskausi on 2 v. ajalla 1.1.2019-31.12.2020. Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä, kuitenkin aik. 1.1.2019. Perussopimuskauden jälkeen tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta alkuperäisin sopimusehdoin kahden eri optiovuoden (1+1) ajan (1.1.-31.12.2021+1.1.-31.12.2022). Tilaaja ilmoittaa kunkin optiovuoden käyttämisestä 6 kk ennen sopimuskauden ja 1. optiokauden päättymistä.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 195-442004

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1.
Benämning på upphandlingen:
Hengitysvajauspotilaan ympärivuorokautinen kotisairaanhoitopalvelu ja siihen kiinteästi liittyvät tukipalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:11
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:11
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Stella Kotipalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:0968381-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:4000000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:4000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
2.
Benämning på upphandlingen:
Hengitysvajauspotilaan ympärivuorokautinen kotisairaanhoitopalvelu ja siihen kiinteästi liittyvät tukipalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.2.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:11
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:11
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Caritas Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2574952-8
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4000000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
3.
Benämning på upphandlingen:
Hengitysvajauspotilaan ympärivuorokautinen kotisairaanhoitopalvelu ja siihen kiinteästi liittyvät tukipalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
7.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:11
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:11
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Vetrean H10 Kymppipalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2223468-4
Ort:Savonlinna
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Ensisijaiseksi palveluntuottajaksi valitaan Stella Kotipalvelut Oy, toissijaiseksi palveluntuottajaksi Caritas Palvelut Oy ja kolmanneksi Vetrean H10 Kymppipalvelut Oy

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.8.2019
«« Tillbaka