«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Oulun Energia Oy, OEBIO-projekti : Thermal insulation

04.08.2019 11:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015973
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 150-371156

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Oulun Energia Oy, OEBIO-projekti
Nationellt registreringsnummer:09893776-5
Postadress:PL 116
Postnummer:90101
Ort:Oulu
Land:Finland
Kontaktperson:Ville Airovuo
Telefon:+358 447033614
E-post:OEBIO@oulunenergia.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)http://www.oulunenergia.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Municipal energy company

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Thermal insulation
Referensnummer:
101007711-F0083
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Värmeisoleringsmaterial. (44111520-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Oulun Energia Oy has awarded Pöyry with EPCM-services for the new Laanila OEBIOproject in Oulu, Finland. The construction of the new power plant will be completed in late 2020 and once in operation it will replace Toppila 1 unit. Capacity of the plant will be around 70 MW electricity and around 175 MW district heat with an option to supply steam to clients in the Laanila industrial area. The plant uses forest based biofuels, peat and solid recovered fuel (SRF) as fuels. This supply consist the thermal insulation of new power plant.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Scope of works includes: - All needed materials and installation works for insulation/covering will be specified in Call for tender for selected suppliers - Insulation/covering of pipes and pipe parts (including e.g. bends, elbows, reducers, T-pieces, condensate pockets) material - Insulation of piping related equipment, e.g. pumps, valves, flow elements, heat exchangers, pressure vessels and silencers - Possible wall/roof penetrations - Possible anti-condensation insulation - Scaffolding - All needed documentation NOTE: Insulation standards will be specified in the RFQ.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 058-135038

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Thermal insulation

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kymsol Oy
Nationellt registreringsnummer:2557079-8
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Oulu (K564)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
1.8.2019
«« Tillbaka