«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Uravalmennus Ohjuri

02.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015969
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 149-368196

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:Alvar Aallon katu 8
Postnummer:60100
Ort:Seinäjoki
Land:Finland
Kontaktperson:Sanna Nyman
E-post:sanna.nyman@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Uravalmennus Ohjuri
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Jobb-letningstjänster. (79611000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tällä hankinnalla hankitaan uravalmennusta TE-toimiston työnhakijoille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta urasuunnitteluun ja suunnitelmien toteuttamiseen käytännössä. Palvelu sisältää lähtötilanteen kartoituksen, henkilökohtaisen urasuunnitelman laatimisen sekä sen toteuttamisen käynnistämisen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 124200.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Pohjanmaa (FI194)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kilpailutettava palvelu on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1). Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa hankintayksikkö tekee hankintasopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä palvelua. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu kunakin talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankintasopimukseen sisällytetään mahdollisuus viiteen optiohankintaan tehtäväksi kolmen vuoden aikana hankintasopimuksen allekirjoitushetkestä alkaen. Hankinta voidaan tällöin tehdä suorahankintana ilman edeltävää tarjouskilpailua ja optiolauseke sisällytetään solmittavaan hankintasopimukseen. Optiomahdollisuus ei aiheuta ostovelvollisuutta ostajalle.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 074-176422

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Uravalmennus Ohjuri

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:7
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:7
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:KK Valmennuskeskus Oy
Nationellt registreringsnummer:2216648-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:124200.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
1.8.2019
«« Tillbaka