«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus : Tievalaistuksen palvelusopimus 2019 - 2021(optio 1+1 vuotta), Kymenlaakso

02.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015967
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 149-367929

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 1041
Postnummer:45101
Ort:Kouvola
Land:Finland
Kontaktperson:Projektipäällikkö Pekka Uutela
Telefon:+358 295029087
E-post:pekka.uutela@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tievalaistuksen palvelusopimus 2019 - 2021(optio 1+1 vuotta), Kymenlaakso
Referensnummer:
KASELY/461/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning. (50230000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä palvelusopimus käsittää tievalaistuksen hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimimaan ELY-keskuksen määrittämissä asiantuntijatehtävissä ja huolehtimaan sopimuksen piiriin kuuluvista varusteista omistajan näkökulmasta kustannustehokkaasti. Palvelusopimus jakaantuu kahteen palkkiomuodoltaan erilliseen osaan: 1 Kokonaishintaperusteinen 2 Yksikköhintaperusteinen

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1014050.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kymenlaakso (FI1C4)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kymenlaakso

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tämä palvelusopimus käsittää tievalaistuksen hoitotyöt. Lisäksi palvelusopimus velvoittaa toimimaan ELY-keskuksen määrittämissä asiantuntijatehtävissä ja huolehtimaan sopimuksen piiriin kuuluvista varusteista omistajan näkökulmasta kustannustehokkaasti. Palvelusopimus jakaantuu kahteen palkkiomuodoltaan erilliseen osaan: 1 Kokonaishintaperusteinen 2 Yksikköhintaperusteinen

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskauden aikana saattaa tulla tilattavaksi lisätöitä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 073-173105

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Tievalaistuksen palvelusopimus 2019 - 2021(optio 1+1 vuotta), Kymenlaakso

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Destia Oy, Energiaverkot
Nationellt registreringsnummer:2163026-3
Postadress:Neilikkatie 17
Postnummer:01300
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Kymenlaakso (FI1C4)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1014050.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Kohdassa I.3 ilmoitetusta internetosoitteesta ei ole saatavilla kaikkia hankinta-asiakirjoja. Tarjouspyyntöasiakirjoissa viitatut InfraRYL aineistot ovat saatavissa internetistä osoitteesta https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/infra-kortisto.html (maksullinen palvelu josta aiheutuvista kustannuksista tarjoaja vastaa). Rajoitus hankinta-asiakirjojen saatavuudessa on huomioitu tarjousten jättämisen määräajassa.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
1.8.2019
«« Tillbaka