«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Fingrid Oyj : Refurbishment of two 400 kV series capacitors at Vuolijoki substation

04.08.2019 11:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015959
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 150-371085

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Fingrid Oyj
Nationellt registreringsnummer:1072894-3
Postadress:Läkkisepäntie 21
Postnummer:00620
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Kimmo Nepola
Telefon:+358 303955000
E-post:kimmo.nepola@fingrid.fi
Fax:+358 303955196
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Allmän adress: (URL)http://www.fingrid.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Refurbishment of two 400 kV series capacitors at Vuolijoki substation
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

The main scope includes renewal of the duplicated control & protection systems of two existing 400 kV series capacitors at Vuolijoki substation as turnkey basis. In addition refurbishment works for platform equipment, ladders, cranes, outdoor lightning, disconnectors etc. are included in the project. After the delivery, the Contractor shall provide Maintenance Service (blanket agreement) for refurbished series capacitors.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
"Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning." (31000000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vuolijoki 400/110/20 kV substation, Humpinmäentie 116, 88210 Vuottolahti, Finland

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Refurbishment project of two 400 kV fixed series capacitors (FSCs) at Vuolijoki 400/110/20 kV substation.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 034-077553

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Refurbishment of two 400 kV series capacitors at Vuolijoki substation

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.6.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Fingrid Oyj
Postadress:P.O. Box 530
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 303955000
E-post:kimmo.nepola@fingrid.fi
Internetadress:http://www.fingrid.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
1.8.2019
«« Tillbaka