«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Vaasan kaupunki : Nyskogsvägens daghem, rakentaminen, kiinteistönhoito ja vuokraaminen

02.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015958
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 149-366262

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vaasan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0209602-6
Postadress:PL 2
Postnummer:65101
Ort:Vaasa
Land:Finland
Kontaktperson:Pekka Lahti
E-post:hankintapalvelut@teese.fi
Nuts-kod:Vaasa (K905)
Allmän adress: (URL)http://www.vaasa.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Nyskogsvägens daghem, rakentaminen, kiinteistönhoito ja vuokraaminen
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Vaasan kaupunki (jäljempänä ”Tilaaja”) pyytää Teiltä avoimeen hankintamenettelyyn perustuen tarjousta Nyskogsvägens daghem -vuokrapäiväkotihankkeen toteuttamisesta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 8600000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Vaasa (K905)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnassa on kyse Vaasan kaupunkiin Gerbyn kaupunginosaan toteutettavasta päiväkotihankkeesta. Päiväkoti on tarkoitettu 10-ryhmäiseksi ja hankkeen laajuus on noin 1850 hym2. Hankkeen toteuttaja suunnittelee ja rakentaa päiväkodin ja vuokraa sen kaupungin käyttöön 15 vuoden pituiseksi vuokrajaksoksi. Tällä jaksolla hankkeen toteuttaja vastaa päiväkodin käytettävyydestä ja ylläpidosta. Ylläpitopalvelut sisältävät muun muassa kiinteistönhoidon ja vuosikorjaukset sekä käytettävyyden mahdollisesti edellyttämät peruskorjaukset. Myös siivous sisältyy ylläpitopalveluihin. Päiväkodin lisäksi hankinnan laajuuteen kuuluu päiväkodin viereisen pysäköintitontin suunnittelu, toteutus ja ylläpito. Palvelujen täsmällinen sisältö määritellään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): hinta65
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): laatu35
Pris 65
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 202-458203

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Nyskogsvägens daghem, rakentaminen, kiinteistönhoito ja vuokraaminen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen Hoivatilat Oyj
Nationellt registreringsnummer:2241238-0
Postadress:Lehtokatu 2
Postnummer:90460
Ort:Oulunsalo
Land:Finland
Nuts-kod:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:8600000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
1.8.2019
«« Tillbaka