«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kiinteistö Oy Valkea Talo : Konesalipalvelut

02.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015941
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 149-367927

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kiinteistö Oy Valkea Talo
Nationellt registreringsnummer:0603498-1
Postadress:Ilkantie 4
Postnummer:00400
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Pauliina Karinkanta
E-post:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
Fax:+358 93216645
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)www.valkeatalo.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kuurojen Liitto ry
Nationellt registreringsnummer:0213564-6
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)www.kuurojenliitto.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kuuloliitto ry
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)www.kuuloliitto.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kuurojen Palvelusäätiö sr.
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)www.kuurojenpalvelusaatio.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)www.klvl.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:World Federation of the Deaf, WFD
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)www.wfdeaf.org

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:KL-Support Oy
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)www.kuurojenliitto.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Vata Järjestöpalvelut Oy
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:pauliina.karinkanta@ptcs.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)www.jarjestopalvelut.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Hankintalain 5 §:n 1 mom 5 kohdan tarkoittama tuensaaja.
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Konesalipalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankintasopimuksen kohteena ovat:

— Palvelinjärjestelmä,

— Tallennusjärjestelmä,

— Varmistusjärjestelmä,

— Arkistointijärjestelmä,

— Järjestelmiin liittyvät asennukset,

— Hankittavaan kokonaisuuteen liittyvä migraatiotyö ja projektointi,

— Hankittavaan kokonaisuuteen liittyvä ylläpito sekä

— Hankittavaan kokonaisuuteen liittyvät mahdolliset asiantuntijatyöt sopimuskaudella.

Laitteet ja ohjelmistot hankintaan palveluna, jossa toimittaja vastaa kokonaisuuden toimintakunnosta ja tilaaja maksaa kokonaisuudesta kuukausihintaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 198261 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankintasopimuksen kohteena ovat:

— Palvelinjärjestelmä,

— Tallennusjärjestelmä,

— Varmistusjärjestelmä,

— Arkistointijärjestelmä,

— Järjestelmiin liittyvät asennukset,

— Hankittavaan kokonaisuuteen liittyvä migraatiotyö ja projektointi,

— Hankittavaan kokonaisuuteen liittyvä ylläpito sekä

— Hankittavaan kokonaisuuteen liittyvät mahdolliset asiantuntijatyöt sopimuskaudella.

Laitteet ja ohjelmistot hankintaan palveluna, jossa toimittaja vastaa kokonaisuuden toimintakunnosta ja tilaaja maksaa kokonaisuudesta kuukausihintaa.

Koy Valkea talo kilpailuttaa ja järjestää hankinnan kohteena olevat palvelut seuraavien organisaatioiden puolesta:

— Kuurojen Liitto ry,

— Kuuloliitto ry,

— Kuurojen Palvelusäätiö sr,

— Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry,

— World Federation of the Deaf, WFD,

— KL-Support Oy,

— Kiinteistö Oy Valkea Talo,

— Vata Järjestöpalvelut Oy.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 228-521929

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Konesalipalveluita koskeva sopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Evertech Oy
Nationellt registreringsnummer:2467481-9
Postadress:Laajalahdentie 23
Postnummer:00330
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:207000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:198261 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Konesalipalveluita koskevassa tarjouskilpailussa tehtiin hankintapäätös 9.1.2019. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa 27.11.2018. Tarjouspyynnössä tarjousten jättämisen määräajaksi asetettiin 31.12.2018 klo 8.00. Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 2 tarjoajaa. Kaikki tarjoajajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjousten tarkastamisessa kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi. Hankinnan valintaperusteena käytettiin hinnaltaan halvinta tarjousta. Tarjouskilpailun voitti Evertech Oy tarjouksellaan 198 261,00 euroa, jolta hankinta tehdään.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
1.8.2019
«« Tillbaka