«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin Väylä Oy : Tietopyyntö Helsingin Väylä Oy:n ajoneuvontunnistusjärjestelmän hankinnasta

12.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015905
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 155-382547

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin Väylä Oy
Nationellt registreringsnummer:2053349-6
Postadress:c/o Kantakaupugin Isännöinti, Vuorikatu 5A
Postnummer:00100
Ort:HELSINKI
Land:Finland
E-post:info@hankintajuristit.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)www.kh-yhtiot.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietopyyntö Helsingin Väylä Oy:n ajoneuvontunnistusjärjestelmän hankinnasta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tietopyynnöllä Helsingin Väylä Oy pyytää markkinatoimijoilta tietoja kartoittaakseen ajoneuvojen tunnistusjärjestelmän hankintaan liittyviä avoinna olevia vaihtoehtoja ja kysymyksiä. Tietopyynnön vastausten määräaika on 28.8.2019.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Bevaknings- och säkerhetssystem. (35120000-1)
Övervakningssystem. (35125000-6)
Identifieringsutrustning för byggplats. (35123000-2)
Videoidentifieringssystem. (35123500-7)
Utveckling av kundanpassad programvara. (72230000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Palvelun suorituspaikka on Helsingin Väylä Oy:n hallinnoima huoltotunneli Helsingin keskusta-alueen alla.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tietopyynnön kohteena on ajoneuvorekisterikilpien tunnistusjärjestelmäpalvelun hankinta markkinakartoituksen liiteasiakirjojen mukaisesti. Tunnistusjärjestelmän tulee kyetä laskemaan ja tunnistamaan tunnelissa kulkevat ajoneuvot ajoneuvotyypeittäin (henkilö-, paketti- vai kuorma-auto). Järjestelmän tulee tunnistaa kaikki eurooppalaiset rekisterikilvet. Järjestelmän tulee kyetä tunnistamaan vähintään 99,9 prosenttia ehjistä ja puhtaista rekisterikilvistä. Tunnistustietojen pohjalta järjestelmän tulee kyetä tuottamaan liikennetilannetietoa reaaliaikaisesti ja valitulta menneeltä ajanjaksolta.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
6.9.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tietopyyntöön liittyvät markkinakartoitusasiakirjat voi tilata käyttöönsä sähköpostiosoitteesta: info@hankintajuristit.fi

Hankintayksikkö toivoo saavanansa vastaukset tietopyyntöön 28.8.2019 mennessä.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.8.2019
«« Tillbaka