«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Koulu-, työ- ja päivätoiminnan kuljetukset Honkalammen ja Luovin keskuksiin, Siun sote

01.08.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015904
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 148-365275

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Nationellt registreringsnummer:0242746-2
Postadress:Linnunlahdentie 2
Postnummer:80110
Ort:Joensuu
Land:Finland
Kontaktperson:Henri Haapalainen
Telefon:+358 133370293
E-post:hankinta@jns.fi
Nuts-kod:Joensuu (K167)
Allmän adress: (URL)http://www.joensuu.fi/hankintatoimi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Joensuun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0242746-2
Ort:Joensuu
Land:Finland
E-post:hankinta@jns.fi
Nuts-kod:Joensuu (K167)
Allmän adress: (URL)http://www.joensuu.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2732095-2
Ort:Joensuu
Land:Finland
E-post:hankinta@jns.fi
Nuts-kod:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Allmän adress: (URL)http://www.siunsote.fi/
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Koulu-, työ- ja päivätoiminnan kuljetukset Honkalammen ja Luovin keskuksiin, Siun sote
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägtransporter. (60100000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Koulu-, työ- ja päivätoiminnan kuljetukset Honkalammen ja Luovin keskuksiin sopimuskaudelle 01.09.2018 - 31.07.2019 + yhden (1) + yhden (1) kuukauden optio.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 400000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 1
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Joensuun seutu (S122)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Koulu-, työ- ja päivätoiminnan kuljetukset Honkalammen ja Luovin keskuksiin sopimuskaudelle 01.09.2018 - 31.07.2019 + yhden (1) + yhden (1) kuukauden optio.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta on mahdollista jatkaa 1 + 1 kuukaudella ajalle 01.08.2019 - 31.08.2019 sekä 01.09.2019 - 30.09.2019. Option käytöstä tilaaja tekee erillisen päätöksen viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankittavan palvelun taso on asetettu riittävälle tasolle asetettujen vähimmäisvaatimusten johdosta, jonka vuoksi tarjousten vertailu toteutetaan hinnan perusteella.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 2
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Joensuun seutu (S122)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Koulu-, työ- ja päivätoiminnan kuljetukset Honkalammen ja Luovin keskuksiin sopimuskaudelle 01.09.2018 - 31.07.2019 + yhden (1) + yhden (1) kuukauden optio.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta on mahdollista jatkaa 1 + 1 kuukaudella ajalle 01.08.2019 - 31.08.2019 sekä 01.09.2019 - 30.09.2019. Option käytöstä tilaaja tekee erillisen päätöksen viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankittavan palvelun taso on asetettu riittävälle tasolle asetettujen vähimmäisvaatimusten johdosta, jonka vuoksi tarjousten vertailu toteutetaan hinnan perusteella.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 3
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Joensuun seutu (S122)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Koulu-, työ- ja päivätoiminnan kuljetukset Honkalammen ja Luovin keskuksiin sopimuskaudelle 01.09.2018 - 31.07.2019 + yhden (1) + yhden (1) kuukauden optio.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta on mahdollista jatkaa 1 + 1 kuukaudella ajalle 01.08.2019 - 31.08.2019 sekä 01.09.2019 - 30.09.2019. Option käytöstä tilaaja tekee erillisen päätöksen viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankittavan palvelun taso on asetettu riittävälle tasolle asetettujen vähimmäisvaatimusten johdosta, jonka vuoksi tarjousten vertailu toteutetaan hinnan perusteella.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 4
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Joensuun seutu (S122)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Koulu-, työ- ja päivätoiminnan kuljetukset Honkalammen ja Luovin keskuksiin sopimuskaudelle 01.09.2018 - 31.07.2019 + yhden (1) + yhden (1) kuukauden optio.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta on mahdollista jatkaa 1 + 1 kuukaudella ajalle 01.08.2019 - 31.08.2019 sekä 01.09.2019 - 30.09.2019. Option käytöstä tilaaja tekee erillisen päätöksen viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankittavan palvelun taso on asetettu riittävälle tasolle asetettujen vähimmäisvaatimusten johdosta, jonka vuoksi tarjousten vertailu toteutetaan hinnan perusteella.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 5
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Joensuun seutu (S122)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Koulu-, työ- ja päivätoiminnan kuljetukset Honkalammen ja Luovin keskuksiin sopimuskaudelle 01.09.2018 - 31.07.2019 + yhden (1) + yhden (1) kuukauden optio.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta on mahdollista jatkaa 1 + 1 kuukaudella ajalle 01.08.2019 - 31.08.2019 sekä 01.09.2019 - 30.09.2019. Option käytöstä tilaaja tekee erillisen päätöksen viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankittavan palvelun taso on asetettu riittävälle tasolle asetettujen vähimmäisvaatimusten johdosta, jonka vuoksi tarjousten vertailu toteutetaan hinnan perusteella.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 6
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Joensuun seutu (S122)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Koulu-, työ- ja päivätoiminnan kuljetukset Honkalammen ja Luovin keskuksiin sopimuskaudelle 01.09.2018 - 31.07.2019 + yhden (1) + yhden (1) kuukauden optio.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta on mahdollista jatkaa 1 + 1 kuukaudella ajalle 01.08.2019 - 31.08.2019 sekä 01.09.2019 - 30.09.2019. Option käytöstä tilaaja tekee erillisen päätöksen viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankittavan palvelun taso on asetettu riittävälle tasolle asetettujen vähimmäisvaatimusten johdosta, jonka vuoksi tarjousten vertailu toteutetaan hinnan perusteella.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 7
Del nr:
7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Joensuun seutu (S122)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Koulu-, työ- ja päivätoiminnan kuljetukset Honkalammen ja Luovin keskuksiin sopimuskaudelle 01.09.2018 - 31.07.2019 + yhden (1) + yhden (1) kuukauden optio.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta on mahdollista jatkaa 1 + 1 kuukaudella ajalle 01.08.2019 - 31.08.2019 sekä 01.09.2019 - 30.09.2019. Option käytöstä tilaaja tekee erillisen päätöksen viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankittavan palvelun taso on asetettu riittävälle tasolle asetettujen vähimmäisvaatimusten johdosta, jonka vuoksi tarjousten vertailu toteutetaan hinnan perusteella.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 118-268597

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Kohde 1

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.8.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Savo-Karjalan Linja Oy
Nationellt registreringsnummer:0207523-3
Postadress:Pamilonkatu 28
Ort:Joensuu
Land:Finland
Nuts-kod:Joensuu (K167)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Kohde 2

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.8.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Taksipalvelut Sirpa Mutanen
Nationellt registreringsnummer:1288300-7
Postadress:Tehtaantie 11
Ort:Ylämylly
Land:Finland
Nuts-kod:Liperi (K426)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Kohde 3

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.8.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pertti H. Varis
Nationellt registreringsnummer:1975521-9
Postadress:Vainiontie 6
Ort:Eno
Land:Finland
Nuts-kod:Joensuu (K167)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Kohde 4

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.8.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Autoilu- ja Matkailu Jouko Päivinen
Nationellt registreringsnummer:1291245-3
Postadress:Kiteentie 1479 A
Ort:Rasivaara
Land:Finland
Nuts-kod:Rääkkylä (K707)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Kohde 5

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.8.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pentti J Toivanen
Nationellt registreringsnummer:1655236-0
Postadress:Niskaniementie 22 k
Ort:Polvijärvi
Land:Finland
Nuts-kod:Polvijärvi (K607)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Kohde 6

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.8.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Taksi Juha Kotivuori
Nationellt registreringsnummer:2164065-6
Postadress:Kuvastie 12
Ort:Joensuu
Land:Finland
Nuts-kod:Joensuu (K167)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
7
Benämning på upphandlingen:
Kohde 7

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13.8.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Taksi J.Suviranta
Nationellt registreringsnummer:2801279-1
Postadress:Ahvenentie 23 c 5
Ort:Joensuu
Land:Finland
Nuts-kod:Joensuu (K167)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:400000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
31.7.2019
«« Tillbaka