«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Ändringsmeddelande (Allmän upphandling):
Suomen ympäristökeskus : Merentutkimusalus Arandan miehitys-, huolto- ja kunnossapitopalvelut

03.08.2019 09:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015876
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 150-370987

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Suomen ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:0996189-5
Ort:Latokartanonkaari 11 00790 HELSINKI
Land:Finland
E-post:kirjaamo.syke@ymparisto.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)www.syke.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Merentutkimusalus Arandan miehitys-, huolto- ja kunnossapitopalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Marina tjänster. (98360000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Suomen ympäristökeskuksen omistaman ja hallinnoiman merentutkimusalus Arandan miehitys-, huolto- ja kunnossapitopalvelut. Arvio Arandan meripäivistä vuonna 2020 on noin 100 päivää.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2020
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2015/S 078-138566

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Mt Arandan miehitys-, huolto- ja kunnossapitosopimus

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
4.3.2015
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:VG-Shipping Oy
Nationellt registreringsnummer:1008249-2
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4340000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
31.7.2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
Marina tjänster. (98360000-4)
VII.1.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen

Suomen ympäristökeskuksen omistaman ja hallinnoiman merentutkimusalus Arandan miehitys-, huolto- ja kunnossapitopalvelut.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2020
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 4900000 EUR
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:VG-Shipping Oy
Nationellt registreringsnummer:1008249-2
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja

VII.2) Information om ändringarna

VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

Suomen ympäristökeskus jatkaa voimassa olevaa hankintasopimusta nykyisen toimittajan kanssa 12 kuukaudella 31.12.2020 asti. Sopimusmuutoksella sovitaan myös Arandan peruskorjaukseen liittyvien takuutöiden suunnitteluun ja valvontaan liittyväst hinnoittelusta.

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Merentutkimusalus Aranda peruskorjattiin vuosien 2017 ja 2018 aikana. Arandan nykyinen miehitys-, huolto- ja kunnossapitopalveluita tarjoava toimittaja osallistui tiiviisti peruskorjaustöiden suunnitteluun ja valvontaan em. sopimuksen perusteella antaen Suomen ympäristökeskukselle (SYKE) erityisesti laivateknistä apua. Arandan peruskorjaus on suunnitellusta aikataulusta poiketen ja SYKEstä riippumattomista syistä edelleen kesken. Peruskorjauksen ja takuutöiden loppuunsaattaminen tulee jatkumaan vielä vuonna 2020.

Nykyiselle toimittajalle ja erityisesti muutamalle avainhenkilölle on muodostunut syvällinen Arandaa koskeva laivatekninen oaaminen, joka on olennaista Arandan peruskorjauksen loppuunsaattamiseksi ja SYKEn etujen turvaamiseksi. Jotta peruskorjaus- ja takuutyöt saadaan toteutettua ilman kustannusten merkittävää lisääntymistä, tulee SYKEn jatkaa Arandan miehitys-, huolto- ja kunnossapitopalveluita nykyisen toimittajan kanssa 12 kuukaudella.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna: 4200000 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna: 4766000 EUR
«« Tillbaka