«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupunginkanslia : ICT- tutkimus ja analyytikkopalvelut

31.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015870
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 147-362578

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunginkanslia
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
E-post:krista.foudila@hel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
ICT- tutkimus ja analyytikkopalvelut
Referensnummer:
H030-19 / HEL 2019-004681
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on palvelusopimus kansainvälisistä lT-analyytikko ja tutkimuspalveluista. Hankinnalla tuetaan johdon, tietohallinnon ja palveluiden kehittämisestä vastaavaa henkilöstöä. Hankinta on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 600000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI) , Muu kuin Suomi (FIZ)
Muu kuin Suomi
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnalla tuetaan johdon, tietohallinnon ja palveluiden kehittämisestä vastaavaa henkilöstöä. Tarjottavan palvelun vuosilisenssit jaettiin kolmeen eri tasoon. Lisäksi palvelun tarjoajalta voidaan hankkia asiantuntijapalveluita sopimukseen liittyviin palveluihin erikseen tilattavana ja laskutettavana työnä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-227481

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
ICT- tutkimus ja analyytikkopalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Gartner Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:FI06128021
Postadress:Keilaranta 15
Postnummer:02150
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:600000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
30.7.2019
«« Tillbaka