«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Lääkäripalvelujen hankinta, Kiteen terveysaseman kiirevastaanotto - Siun sote (uudelleen kilpailutus)

31.07.2019 12:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015860
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 146-360551

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:FI27320952
Postadress:Tikkamäentie 16, M-talo 3. krs.
Postnummer:80210
Ort:Joensuu
Land:Finland
Kontaktperson:Sirpa Kuisma
Telefon:+358 133300
E-post:hankinnat@siunsote.fi
Nuts-kod:Pohjois-Karjala (FI1D3)
Allmän adress: (URL)http://www.siunsote.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lääkäripalvelujen hankinta, Kiteen terveysaseman kiirevastaanotto - Siun sote (uudelleen kilpailutus)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Läkarvård och tillhörande tjänster. (85120000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Siun soten toimitiloissa suoritettavat kiirevastaanoton lääkäripalvelut Kiteen terveysasemalla. Palvelun tuotantoon valitaan kolme (3) hyväksyttävän tarjouksen tehnyttä palveluntuottajaa. Hankinnat tehdään valituilta palveluntuottajilta kalenterikuukausittain puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksessä. Sopimuskausi on 1.5.2019 - 30.4.2021. Sopimus jatkuu kahdella (2) yhden (1) vuoden optiovuodella ajalle 1.5.2021 - 30.4.2022 ja 1.5.2022 - 30.4.2023, ellei Siun sote irtisano sopimusta päättymään sopimus- tai optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Läkarvård och tillhörande tjänster. (85120000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kitee (K260)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kiteen terveysasema Arppentie 6 82500 Kitee

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Siun sote ostaa tarvitsemaansa kiirevastaanoton lääkäripalvelua keskimäärin 46 tuntia viikossa siten, että palvelu tulee suorittaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 10.00 - 18.00 välisenä aikana sekä lauantaisin klo 9.00 - 15.00 välisenä aikana. Työtehtävät ovat luonteeltaan terveysasemalla tehtävää kiirevastaanottoa. Tavoitteena on, että yhden (1) tunnin aikana otetaan vastaan 3 - 4 potilasta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimus jatkuu kahdella (2) yhden (1) vuoden optiovuodella ajalle 1.5.2021 - 30.4.2022 ja 1.5.2022 - 30.4.2023, ellei Siun sote irtisano sopimusta päättymään sopimus- tai optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 063-147663

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Lääkäripalvelujen hankinta, Kiteen terveysaseman kiirevastaanotto - Siun sote (uudelleen kilpailutus)

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukainen hankintamenettelyn keskeyttäminen. Tarjousten jätön määräaikaan 17.4.2019 mennessä ei saapunut yhtään tarjousta. Hankinta tullaan kilpailuttamaan dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) sisäisissä kilpailutuksissa: Lääkäripalvelujen hankinta - Siun sote sairaalapalvelut, vastaanottopalvelut, kuntoutus, 24/7–palvelualue ja Siun työterveys Oy (ilmoituksen numero HILMA:ssa 2019-011316, ilmoituksen numero EUVL:ssä 2019/S 097-235920).

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
30.7.2019
«« Tillbaka