«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Puolustushallinnon rakennuslaitos : Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Helsinki (Pikku-Mustasaari)

31.07.2019 12:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015854
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 146-360295

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Puolustushallinnon rakennuslaitos
Nationellt registreringsnummer:0988874-7
Postadress:Isoympyräkatu 10
Postnummer:49400
Ort:Hamina
Land:Finland
Kontaktperson:Liisa Santasaari
Telefon:+358 2998300
E-post:liisa.santasaari@phrakl.fi
Fax:+358 299831251
Nuts-kod:Hamina (K075)
Allmän adress: (URL)http://www.phrakl.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Helsinki (Pikku-Mustasaari)
Referensnummer:
320/0400/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Rengöring, hygienisering och tillhörande tjänster i tätort och på landsbygden. (90600000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat Pikku-Mustasaaren ulkoalueiden kesä- ja talvikauden ylläpito- ja puhtaanapitotyöt. Tilaaja järjestää tarjousehdokkaille hankinnan kohteen esittelytilaisuuden. Tarjouksen jättämisen edellytyksenä on osallistuminen esittelytilaisuuteen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 290000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Suomenlinna

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tilaaja järjestää tarjousehdokkaille hankinnan kohteen esittelytilaisuuden. Esittelytilaisuus on 20.3.2019 klo 9.00. Ilmoittautuminen esittelytilaisuuteen 18.3.2019 klo 14.00 mennessä kiinteistöpalvelupäällikkö Marko Hirvoselle, sähköpostiosoitteeseen marko.hirvonen@phrakl.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan nimi, syntymäaika ja yritys. Esittelytilaisuuteen voi osallistua enintään kaksi henkilöä tarjoavaa yritystä kohden. Esittelytilaisuudessa esitellään hankintakohteen kartta-aineisto, jota ei saa mukaansa sekä palvelukuvaukset, jotka saa mukaansa. Esittelytilaisuuteen osallistuvilta edellytetään vaitiolovakuutuksen allekirjoittamista tilaisuudessa. Tarjouksen jättämisen edellytyksenä on osallistuminen esittelytilaisuuteen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta sisältää option sopimuskauden jatkamiseksi ajanjaksolle 1.6.2021 - 31.5.2025.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 045-103341

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Helsinki (Pikku-Mustasaari)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomenlinnan hoitokunta
Nationellt registreringsnummer:0245880-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:290000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:290000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
30.7.2019
«« Tillbaka