«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Lappajärven kunta : Lappajärven uusi koulu

31.07.2019 12:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015838
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 146-358899

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Lappajärven kunta
Nationellt registreringsnummer:0180516-9
Postadress:MANEESINTIE 5
Postnummer:62600
Ort:LAPPAJÄRVI
Land:Finland
Kontaktperson:Anne Övermark
E-post:anne.overmark@lappajarvi.fi
Nuts-kod:Lappajärvi (K403)
Allmän adress: (URL)www.lappajarvi.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lappajärven uusi koulu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

KVR-urakkasopimus

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 5299000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Lappajärvi (K403)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lappajärven uuden koulun suunnittelu- ja rakennustyöt KVR-urakkana sisältäen vanhan koulurakennuksen purkamisen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): suunnitteluratkaisun toiminnallisuus ja tehokkuus35
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): elinkaarinäkökulma10
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): suunnitteluratkaisun soveltuvuus ympäristöön10
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): urakoitsijan asiakastyytyväisyys5
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): suunnittelun ja rakentamisen projektisuunnitelma5
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): massiivipuurakentaminen5
Pris 30
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 055-125963

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KVR-urakkasopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pasi Korpela Oy
Nationellt registreringsnummer:0226511-7
Ort:Veteli
Land:Finland
Nuts-kod:Veteli (K924)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Peltisepänliike Nykänen Oy
Nationellt registreringsnummer:0399677-1
Ort:Veteli
Land:Finland
Nuts-kod:Veteli (K924)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:LVI-Klemola Oy
Nationellt registreringsnummer:2208293-2
Ort:Veteli
Land:Finland
Nuts-kod:Veteli (K924)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:5299000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.7.2019
«« Tillbaka