«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Diabetesvastaanottojen insuliinipumppujen ja glukoosiseurantajärjestelmän hankinta

31.07.2019 12:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015837
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 146-359631

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0825508-3
Postadress:Porrassalmenkatu 35-37
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Timo Talo
Telefon:+358 447944006
E-post:hankinnat@essote.fi
Nuts-kod:Etelä-Savo (FI1D1)
Allmän adress: (URL)http://www.essote.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Diabetesvastaanottojen insuliinipumppujen ja glukoosiseurantajärjestelmän hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar. (33000000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on tehnyt hankintapäätöksen 4.7.2019 diabetesvastaanottojen insuliinipumppujen ja glukoosimonitorointijärjestelmän hankinnasta Medtronic Finland Oy:ltä. Kyseessä on MiniMed670G ja MiniMed 640G insuliinipumput hoitotarvikkeineen. Essoten alueella insuliinipumppuja on hankittu vuodessa noin 50.000-60.000 eurolla (alv 0 %), hoitotarvikekustannukset ovat olleet noin 500.000 euroa/v. Hankintakausi on 1.8.2019 - 31.7.2022.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1665000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Savo (FI1D1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on tehnyt hankintapäätöksen 4.7.2019 diabetesvastaanottojen insuliinipumppujen ja glukoosimonitorointijärjestelmän hankinnasta Medtronic Finland Oy:ltä. Kyseessä on MiniMed670G ja MiniMed 640G insuliinipumput hoitotarvikkeineen. Essoten alueella insuliinipumppuja on hankittu vuodessa noin 50.000-60.000 eurolla (alv 0 %), hoitotarvikekustannukset ovat olleet noin 500.000 euroa/v. Hankintakausi on 1.8.2019 - 31.7.2022.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Diabetesvastaanottojen insuliinipumppujen ja glukoosiseurantajärjestelmän hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
4.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Medtronic Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:1514187-7
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:finlandSSC@medtronic.com
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1665000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1665000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.7.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Sensoriavusteisessa MiniMed640G -insuliinipumpussa on ainoana markkinoilla hypoglykemioita ennakoivasti ehkäisevä SmartGuard -toiminto. Toiminnon avulla hypoglykemioita voidaan oleellisesti vähentää. Medtronicin insuliinipumpuissa on sekä insuliinin annosteluun pumppu sekä jatkuvasti kudosnesteen sokeria mittaava monitori, jotka keskustelevat keskenään. Monitorin antaman glukoosidatan pohjalta 640G- pumppu pysäyttää tarvittaessa insuliininannostelun, jotta uhkaava hypoglykemia voidaan väistää. Tämä toiminto vähentää hypoglykemioiden määrää ja mahdollista kestoa, mahdollistaa sokereiden pitämisen paremmalla tasolla ilman että vakavat hypoglykemiat lisääntyisivät. MiniMed 670G -insuliinipumppu on markkinoiden ainoa basaalia automaattisesti monitorin antaman glukoosidatan pohjalta annosteleva insuliinipumppu. Automaattinen annostelu parantaa diabeetikon hoitotasapainoa, vähentää hypoglykemioita edelleen. Automaattinen annostelu mukautuu diabeetikon vaihteleviin päiviin esim. päivittäin erilaiseen fyysiseen rasitukseen ilman että diabeetikon itsensä tulisi tehdä säätöä annosteluun. Kyseisiä insuliinipumppuja ja seurantajärjestelmiä käytetään osalle diabetespotilaista, joille ominaisuudet ovat välttämättömiä.

«« Tillbaka