«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Finn Church Aid : Finn Church Aid Security Services - contract award notice in part 1 and 2 and suspension notice in part 3

31.07.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015836
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 147-362409

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Finn Church Aid
Nationellt registreringsnummer:0998454-4
Postadress:Eteläranta 8
Postnummer:00130
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Tomi Järvinen
Telefon:+358 406418209
E-post:tomi.jarvinen@kua.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://www.kirkonulkomaanapu.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Non-profit organization (foundation)
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Development cooperation and humanitarian aid

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Finn Church Aid Security Services - contract award notice in part 1 and 2 and suspension notice in part 3
Referensnummer:
217225
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Säkerhetstjänster. (79710000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

The Finn Church Aid requests tenders for global security service. The Procurement is divided into three (3) parts: Part 1: Global Security Manager based at the Head Office in Helsinki Part 2: Africa Regional Security Manager based in Nairobi, Kenya or Kampala, Uganda Part 3: A 24/7 In Case of Emergency Service The Tenderer may bid one, two or all three parts of the Procurement. Alternative tenders are not allowed. This procurement is a Service procurement exceeding the EU threshold value. The estimated value for the entire procurement is c. 1.000.000 EUR.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1161600.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Global Security Manager
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Säkerhetstjänster. (79710000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki, Finland. Includes travelling to FCA program countries when needed.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Global Security Manager (GSM) has the overall responsibility to ensure that FCA has needed security measures, policies, instructions and technical solutions in place. GSM trains and identifies security risks, plans measures to mitigate the risks, evaluates the probability of the risks and monitors them globally in collaboration with FCA staff and established security networks. Annex "Description of Services" contains a more complete description.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Price60
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Quality40
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Regional Security Manager
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Säkerhetstjänster. (79710000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Muu kuin Suomi (FIZ)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Based in Nairobi, Kenya or Kampala, Uganda.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Regional Security Manager (RSM) monitors the implementation of agreed security measures and policies set by FCA on country / Regional level as well as monitors the daily development of security situation in countries where FCA is operational. In general RSM, has the same duties as the Global Security Manager but on country / regional level. Annex "Description of Services" contains a more complete description.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Price60
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Quality40
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Price60
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Quality40
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
24/7 In Case of Emergency Service
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Help-desk- och stödtjänster. (72253000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Finland and FCA program countries.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

The Service Producer shall offer a 24/7/365 ICE-service, which consists of an internet-based Portal and a phone hotline. Service shall be offered in Finnish and in English. Annex "Description of Services" contains a more complete description.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Price60
Kostnadskriterium (när man andänver livssykelkostnader): Quality 40
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 023-050644

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Global Security Manager

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Forset Group Oy
Nationellt registreringsnummer:2955515-7
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:504000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Regional Security Manager

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Forset Group Oy
Nationellt registreringsnummer:2955515-7
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:657600.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
24/7 In Case of Emergency Service

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.7.2019
«« Tillbaka