«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky. : ESPER, HKGB, RU-, LV-, IV-, sähkö, RAU, sammutuslaiteurakka, lisäksi IV-konehuoneurakat RU, LV, IV ja sähköurakka

31.07.2019 12:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-015820

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.
Nationellt registreringsnummer:0825508-3
Postadress:Porrassalmenkatu 35-37
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Jukka Rasilo
Telefon:+358 500651035
E-post:jukka.rasilo@suomenct.fi
Nuts-kod:Mikkeli (K491)
Allmän adress: (URL)www.suomenct.fi
Upphandlarprofil: (URL)www.essote.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
ESPER, HKGB, RU-, LV-, IV-, sähkö, RAU, sammutuslaiteurakka, lisäksi IV-konehuoneurakat RU, LV, IV ja sähköurakka
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Rakennuskohde on Mikkelin keskussairaalan B-, G- ja HK-rakennukset.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 11360236 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Rakennusurakka HKGB
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Mikkeli (K491)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Rakennusurakan työt

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta100
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Sprinkleriurakka, HKGB
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Installation av sprinklersystem. (45343230-4)
II.2.3) Plats för utförande
Mikkeli (K491)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sprinkleriurakan työt

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta100
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Rakennusautomaatiourakka, HKGB
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Byggnadsinstallationsarbeten. (45300000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Mikkeli (K491)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Rakennusautomaatiourakan työt

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta100
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Putki- ja IV-urakka, HKGB ja 4. krs PU
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Installation av värme, ventilation och luftkonditionering. (45331000-6)
VA- och dräneringsarbeten. (45332000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Mikkeli (K491)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Putki- ja ilmanvaihtourakn työt HKGB sekä putkiurakan työt 4. kerroksen IV-konehuoneissa

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta100
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Sähköurakka, HKGB ja 4. krs IV-koneh.
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten. (45311000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Mikkeli (K491)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sähköurakan työt HKGB ja 4. kerroksen IV-konehuoneet

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta100
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Rakennusurakka, 4. krs IV-koneh.
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Mikkeli (K491)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Rakennusurakan työt 4. kerroksen IV-konehuoneissa

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta100
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ilmanvaihtourakka, 4. krs IV-koneh.
Del nr:
7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Installation av värme, ventilation och luftkonditionering. (45331000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Mikkeli (K491)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ilmanvaihtourakan työt 4. kerroksen IV-konehuoneissa

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta100
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 238-542864

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Rakennusurakka HKGB

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Lujatalo Oy
Nationellt registreringsnummer:0172688-2
Postnummer:50130
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Nuts-kod:Mikkeli (K491)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4812773 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Sprinkleriurakka HKGB

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:TeollisuusSepät Oy
Nationellt registreringsnummer:1591087-5
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Nuts-kod:Mikkeli (K491)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:24200 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Rakennusautomaatiourakka HKGB

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Fidelix Oy
Nationellt registreringsnummer:1770269-0
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:238000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Putki- ja IV-urakka HKGB ja 4. krs PU

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy
Nationellt registreringsnummer:1590952-4
Postnummer:50130
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Nuts-kod:Mikkeli (K491)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1935000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Sähköurakka HKGB ja 4. krs IV-koneh.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:9
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sensio Oy
Nationellt registreringsnummer:0592156-2
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Nuts-kod:Mikkeli (K491)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1603246 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Rakennusurakka 4. krs IV-koneh.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pallas Rakennus Kaakkois-Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:2752472-8
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Nuts-kod:Lappeenranta (K405)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1597117 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
7
Benämning på upphandlingen:
Ilmanvaihtourakka 4. krs IV-koneh.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kaakkois-Suomen LVI-Talo Oy
Nationellt registreringsnummer:2857684-5
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Nuts-kod:Lappeenranta (K405)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1149900 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.7.2019
«« Tillbaka